Zo kijken politieke partijen naar Regio Foodvalley - William Moorlag (PVDA)

Als we naar onze voedselketen kijken, dan kunnen we onze zegeningen tellen.

Er is voedselzekerheid, de prijzen in de supermarkt zijn de laagste in West-Europa. Nederland is een grote exporteur, niet alleen van voedsel, maar ook van kennis, zaai- en pootgoed en productiemiddelen. Het succes heeft een keerzijde. Te veel uitstoot van schadelijke stoffen, roofbouw op de natuur, ongezonde bewerkte voeding die welvaartsziekten veroorzaken en flinterdunne verdienmodellen voor agrarisch ondernemers. Dat zijn vraagstukken die om een oplossing schreeuwen. Regio Foodvalley werkt aan die oplossingen. Consumenten bewuster maken. Het samenbrengen van producenten en consumenten. Ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden en kennisinstellingen bijeen brengen. Daarmee ruimte creëren voor innovatie, het produceren en vermarkten van goed, gezond, betaalbaar en duurzaam geproduceerd voedsel, gecombineerd met een goed verdienmodel voor ondernemers. Als Regio Foodvalley zo waarde creëert voor onze samenleving, dan verdient ze alle steun en gaat ze een goede toekomst tegemoet.”

Naar overzicht