MKBdeal

MKB-deal Regio Foodvalley

Voor een sterker MKB in Regio Foodvalley

Met steun vanuit het Rijk gaan we lopende initiatieven in de regio verduurzamen, versterken en verbinden. Er lopen al veel initiatieven in de regio die juist nu relevant zijn. Door deze met elkaar te verbinden ontstaat nog meer impact en slagkracht.

Het doel is om MKB-ondernemers te helpen:

1) Met goed gekwalificeerd personeel (technisch/ foodproductie/ ICT) 

2) Om te digitaliseren en het bedrijf klaar te maken voor de toekomst

Versnellen van circulariteit

De huidige crisis laat het belang zien van een circulaire economie. Door ketens en daarmee kringlopen te verkorten en te sluiten, worden minder grondstoffen gebruikt en worden lokale ondernemers ondersteund. De deal zet in op het versterken van initiatieven rondom circulariteit in de regio.

Een optimale arbeidsmarkt

We zien daarnaast dat er een steeds grotere mismatch ontstaat tussen de vraag en aanbod in personeel. Dat wordt nog eens versterkt door de coronacrisis. Daarom gaan we verschillende initiatieven aanjagen die de aansluiting tussen werkgever en werknemer juist verbeteren.

Wat is de MKB Deal?

Met de MKB deal heeft Regio Foodvalley € 375.000, voor een periode van drie jaar, toegekend gekregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EKZ). Dit geld wordt gebruikt om regionale initiatieven en projecten die het brede mkb sterker maken een extra impuls te geven. Naast de bijdrage vanuit het ministerie dragen de regiogemeenten, mkb-bedrijven en kennisinstellingen ook bij.

Verduurzamen, versterken, verbinden

Dat is het doel van Regio Foodvalley met de MKB deal. In nationale publicatie over de MKB deals, leggenWillem Kuijsten, voorzitter FOV Regio Foodvalley en Nanneke Joosen, programmamanager Economie uit wat dit voor ondernemers in de regio betekent. 

Bekijk de publicatie

Video MKB-deal Regio Foodvalley

"Samen gaan we werken aan het verduurzamen, versterken en verbinden van ons regionale MKB."

Bekijk de video