Voor een sterker regionaal MKB

Met de MKB deal heeft Regio Foodvalley € 375.000, voor een periode van drie jaar, toegekend gekregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EKZ). Dit geld wordt gebruikt om regionale initiatieven en projecten die het brede mkb sterker maken een extra impuls te geven. Naast de bijdrage vanuit het ministerie dragen de regiogemeenten, mkb-bedrijven en kennisinstellingen ook bij.

MKB Deal Regio Foodvalley

We gaan deze steun gebruiken om initiatieven die er al zijn in de regio te verduurzamen, versterken en verbinden. Er lopen namelijk al veel initiatieven die juist nu relevant zijn. Door deze aan elkaar te verbinden ontstaat nog meer impact en slagkracht.

Circulair

De huidige crisis laat het belang zien van een circulaire economie. Door ketens en daarmee kringlopen te verkorten en te sluiten, worden minder grondstoffen gebruikt en worden lokale ondernemers ondersteund. De deal zet in op het versterken van initiatieven rondom circulariteit in de regio.

Arbeidsmarkt

We zien daarnaast dat er een steeds grotere mismatch ontstaat tussen de vraag en aanbod in personeel. Dat wordt nog eens versterkt door de coronacrisis. Daarom gaan we verschillende initiatieven aanjagen die de aansluiting tussen werkgever en werknemer juist verbeteren.

Video MKB-deal Regio Foodvalley

Bekijk de video waarin Maud Hulshof uitlegt wat de MKB-deal voor Regio Foodvalley betekent.

Video MKB-deal RFV