Luchtfoto van wijk Bloemendal in Barneveld

Afspraken voor 25.000 nieuwe woningen in Regio Foodvalley

Op woensdag 8 maart 2023 ondertekenen de acht portefeuillehouders Wonen namens hun colleges en René Verhulst, voorzitter van Regio Foodvalley, met minister Hugo de Jonge en gedeputeerden Wonen van de provincies Gelderland en Utrecht de Woondeal Regio Foodvalley. In de woondeal staan afspraken over de bouw van 25.000 nieuwe woningen tot en met 2030. Het Algemeen Bestuur van Regio Foodvalley stemde afgelopen vrijdag in met de woondeal. De afgelopen periode konden gemeenteraden van de acht regiogemeenten kennis nemen van de woondeal.

Het kabinet heeft de ambitie tot en met 2030 900.000 nieuwe woningen te bouwen, waarvan tweederde in het betaalbare segment. Om deze ambitie uit te kunnen voeren, hebben het Rijk en de provincies bestuurlijke afspraken gemaakt. Provincies krijgen een belangrijke rol in de uitvoering van deze afspraken zoals het monitoren van gemeentelijk woonbeleid en het meer sturen op woningbouwaantallen, betaalbaarheid van woningen, plancapaciteit (staan er voldoende nieuwbouwwoningen bij gemeenten op de planning?) en de bijdrage van woningcorporaties voor voldoende sociale huurwoningen en middenhuurwoningen.

Woondeal Regio Foodvalley

De afspraken die provincies met regio’s en gemeenten maken, worden vastgelegd in een zogenoemde woondeal. Op dit moment wordt gewerkt aan de Woondeal Regio Foodvalley. In de Woondeal Regio Foodvalley gaat het onder andere over de bouw van 25.000 nieuwe woningen tot en met 2030. Dit aantal komt niet uit de lucht vallen, maar sluit aan op de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley waarover in november jl. - samen met het Rijk, de provincies Gelderland en Utrecht, drie waterschappen en twee regio’s - afspraken zijn gemaakt. Daarbij werden ook afspraken gemaakt over het verbeteren van de bereikbaarheid van Regio Foodvalley.

Bronvermelding foto: Jan van Uffelen