Bestuurders Food NL bezoeken Brussel

De Europese Unie organiseert jaarlijks in oktober de European Week of Regions and Cities. Food NL – het samenwerkingsverband van AgriFood Capital (Brabant), Greenport Venlo (Limburg) en Regio Foodvalley – bracht op 11 en 12 oktober 2022 een bezoek aan deze European Week of Regions and Cities en sprak onder andere met de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de EU en de Europarlementariërs Tom Berendsen (CDA) en Bert-Jan Ruissen (SGP).

Masterclass “Europees Zakendoen”

Het bezoek aan Brussel startte met een Masterclass “Europees Zakendoen” met bijdragen van Alexander van den Bosch en Vivian Stribos van het Huis van de Nederlandse Provincies en Vincent Ketelaars van ERAC. Vervolgens vond een informele ontmoeting plaats met bestuurders uit Gelderland en Overijssel en vertegenwoordigers van het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel.

Ontmoeting met de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU

Op woensdagochtend stond na een netwerkontbijt op uitnodiging van de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU (PV) een ontmoeting met Carla Boonstra van die PV en de Europarlementariërs Tom Berendsen (CDA) en Bert-Jan Ruissen (SGP) op het programma. Tijdens de gesprekken met de PV en beide Europarlementariërs werd onder andere stilgestaan bij de volgende ontwikkelingen die ook van toepassing zijn op Regio Foodvalley en Food NL:

  • Voedselzekerheid is één van de belangrijkste uitdagingen en thema’s voor de komende jaren. Het is de vraag of de “Farm to Fork”-strategie (onderdeel van de ‘Green Deal’) in de huidige vorm blijft gehandhaafd of toch (mede vanwege de actuele crises) qua ambitie wordt bijgesteld.
  • De PV gaf aan dat de betaalbaarheid van voedsel een groter probleem is dan de hoeveelheid voedsel dat op dit moment op de wereldmarkt beschikbaar is. Met andere woorden: voedselzekerheid is vooral gerelateerd aan de betaalbaarheid van voedsel.
  • Innovatie en innovatiekracht waar Nederland (en onze Food NL-regio’s) leidend in is, zal verdwijnen als de primaire sector afneemt.
  • Het local-for-local-principe (zoals bijvoorbeeld wordt gepropageerd door Polen) klinkt sympathiek, maar zal onvoldoende zijn om de wereldbevolking te blijven voeden. Volume, efficiëncy en innovatie zullen nodig blijven.
  • Het gebruik van gewasbescherming moet in 2030 met 50% zijn teruggebracht. Dit is verre van realistisch omdat veel gewassen niet zijn bestand tegen de klimaatverandering. Kunstmestvervangers zijn (nog) niet toegelaten en mogen niet worden toegepast in kwetsbare gebieden.
  • Samenwerking is om verschillende redenen belangrijk: we zijn als individuele regio’s te klein om te worden gehoord. Maar ook ín Europa is het belangrijk te zoeken naar samenwerkingspartners. Het is daarom goed ons te oriënteren op strategische Europese samenwerkingsprojecten (vanwege de opschaling én voor EU-beleidsbeïnvloeding).
  • Samenwerking van Food NL in en/of met regio’s in relevante lidstaten kan de positie van Neder-land in Brussel verbeteren, zoals bijvoorbeeld met Polen, Duitsland, Denemarken en Kroatië.

Samenwerking AgriFood Capital, Greenport Venlo en Regio Foodvalley

De bestuurders van de drie Food NL-regio’s gaven aan te willen blijven werken aan de twee hoofdsporen van Food NL. Dat zijn ‘Voeding en Gezondheid’ en ‘Eiwittransitie’. We betrekken de komende periode daarbij ook de Europese ontwikkelingen, zoals over het belang van voedselzekerheid.