Brede steun voor verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen

De verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen wordt gesteund door een brede alliantie van ondernemers-, transport- en overheidsorganisaties. Dat bleek vorige week donderdag tijdens een informatiebijeenkomst in Rhenen waar alle partijen het Rijk opriepen om samen aan de slag te gaan voor de noodzakelijke verbreding van de brug.

De Rijnbrug bij Rhenen is eigendom van het Rijk en verbindt de groeiende topregio’s Regio Foodvalley (365.000 inwoners) en Regio Rivierenland (250.000 inwoners). De brug is een belangrijke schakel in het noord-zuid-verkeerssysteem van Midden-Nederland. 
De komende jaren worden in beide regio’s meer dan 50.000 woningen gebouwd. Het aantal inwoners neemt met 30% toe tot 775.000 inwoners. De huidige brug (met slechts twee rijstroken) belemmert deze ambitie en heeft negatieve gevolgen voor de economische én recreatieve groei van Regio Foodvalley en Regio Rivierenland. Onderzoek wees uit dat als er níets gebeurt, de filevorming tot óp de A15 terugslaat. Er is (en komt) in de wijde omtrek ook geen alternatieve vaste oeververbinding.
De Rijnbrug moet daarom worden verbreed van 2x1 rijstroken naar 2x2 rijstroken. Dat is de beste oplossing voor dit verkeersknelpunt.

Bod van € 80 miljoen

De provincies Gelderland en Utrecht en Regio Foodvalley en Regio Rivierenland zijn bereid fors bij te dragen aan de verbreding van de Rijnburg: meer dan de helft van het benodigde bedrag (€ 80 mln. van de € 150 mln.) is al beschikbaar gesteld.

Noodzakelijke Rijksbijdrage

Een brede groep van ondernemers uit de regio, transportwereld en overheden doen een dringend beroep op het Rijk om financieel bij te dragen aan de verbreding van de Rijnbrug. Het verbreden van deze belangrijke verkeersverbinding in Midden-Nederland is van bovenregionaal belang voor de bereikbaarheid van nieuwe en huidige inwoners en bedrijven. Als eigenaar van de brug en voor bereikbare nieuw te bouwen woningen is de bijdrage van het Rijk essentieel. De volgende ondernemers-, transport-, en overheidsorganisaties roepen het Rijk daar toe op:

-    Regio Foodvalley
-    Gemeente Rhenen
-    Gemeente Veenendaal
-    Gemeente Wageningen
-    Gemeente Ede
-    en de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel, Barneveld en Nijkerk
-    Regio Rivierenland
-    Gemeente Neder-Betuwe
-    Gemeente Buren
-    Gemeente Tiel
-    Provincie Gelderland
-    Provincie Utrecht
-    VNO-NCW Midden
-    VNO-NCW Rivierenland
-    Transport en Logistiek Nederland
-    Evofenedex
-    ANWB
-    Fietsersbond
-    FOV (Federatie Ondernemersvereniging Valleiregio)
-    BOV (Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal)
-    Bedrijvenkring Rhenen
-    Greenport Gelderland
-    Logistics Valley Rivierenland
-    Fruitpact
-    Ondernemersvereniging Neder-Betuwe
-    Bedrijvenpark Medel
-    Tree Centre Opheusden
-    Bouwend Nederland

Kijk voor meer informatie op
www.regiofoodvalley.nl/rijnbrug en
https://www.gelderland.nl/wegwerkzaamheden/dossier-rijnbrug