Coalitie Preventie Regio Foodvalley presenteert nieuwe website

De website van Coalitie Preventie Regio Foodvalley is gelanceerd. De Preventie Coalitie Regio Foodvalley is een samenwerkingsverband van tien organisaties die de handen ineenslaan om gezonde voeding en leefstijl – en daarmee een gezond gewicht - te bevorderen voor alle inwoners van Regio Foodvalley.
Kortom: Samen voor een gezonde leefstijl en vitale inwoners

Op deze website staat informatie over de organisatie, de coalitie, maar ook over de projecten en het laatste nieuws. Op de homepage staan drie uitgelichte nieuwsberichten en de agenda met komende bijeenkomsten ook onze projecten. Scroll naar beneden om deze projecten te bekijken. De projecten zijn te filteren op basis van thema: Gezond eten, Sport & bewegen, Gezonde omgeving en/of Passende zorg. Op de pagina over ons lees je meer over de achtergrond, onze ambitie en doelstellingen, de subsidie van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de partners, bestuurders en lokale akkoorden

Bekijk de website via www.coalitiepreventieregiofoodvalley.nl

Over de Coalitie Preventie Regio Foodvalley

Bijna de helft van de volwassen inwoners van Nederland heeft overgewicht. Deze aantallen, en de gezondheidsproblemen die hieruit volgen, blijven groeien. Om dit terug te dringen is het Nationale Preventieakkoord opgesteld.

Tien partijen, waaronder zorgpartijen en gemeenten uit Regio Foodvalley geven hier samen invulling aan voor onze regio. We zetten in op preventie en dan met name op het stimuleren van gezonde voeding, gezond bewegen en een gezonde (eet) omgeving. Daarnaast stimuleren we de ontwikkeling van preventieve interventies om zo de gezondheid van inwoners uit de regio te bevorderen. De coalitie focust zich in eerste instantie op overgewicht en daaruit voortvloeiende problematiek van obesitas en diabetes 2 en gerelateerde ziekten.

Het doel is om gezonde voeding en leefstijl te bevorderen om gezondheidsproblemen op latere leeftijd te voorkomen en vitaliteit te behouden. Dit doen we met interventies, onderzoeken en inzet van de partners in de coalitie. Door samen te werken en alle stakeholders te betrekken bereiken we meer effect voor inwoners.