Diner met de genodigden in het nieuwe gebouw Omnia, op de campus van Wageningen University & Research

‘De toekomst samen inrichten’

De grote transities waar de regio voor staat, kunnen niet zonder samenwerking en leiderschap. Dat was de boodschap die partners uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven donderdagavond 9 juni meekregen tijdens het Inspiration Dinner van de Economic Board Regio Foodvalley. Jan-Kees Goet, secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en sociaal psycholoog Arend Ardon gingen met de deelnemers in gesprek. Goet: “We moeten de toekomst samen inrichten. Dat partijen elkaar opzoeken laat zien dat Regio Foodvalley daar klaar voor is.”

Economic Board Regio Foodvalley verbindt partijen tijdens Inspiration Dinner

Gastheer Martin Ruiter, voorzitter van Economic Board Regio Foodvalley, benadrukte in zijn welkomstwoord het belang van verbinding met partners binnen én buiten de regio. De gasten aan het diner weerspiegelden dan ook de diversiteit aan partners in de regio. Daarnaast waren ook partners uit omliggende regio’s aanwezig. Plaats van samenkomst was het nieuwe gebouw Omnia, op de campus van Wageningen University & Research, een transparant gebouw dat is ontworpen om ruimte te bieden aan dialoog.

Meest geschikte aanpak

Gebiedsprocessen worden leidend, zei Goet aan de vooravond van de bekendmaking van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. “Het doel is uiteindelijk om een boost te geven aan het landelijk gebied. Met kansen voor de natuur én ruimte voor economische ontwikkeling.” Een complex proces, erkende Goet. “Het raakt alle partijen. We moeten met elkaar tot de meest geschikte aanpak komen. Dat vraagt om leiderschap dat doelgericht is.”

Sociaal psycholoog Arend Ardon, gepromoveerd op leiderschap in complexe transities, liet zien wat daarvoor nodig is. “Verandering gaat over gedrag”, hield hij de aanwezigen voor. “Transitie gaat niet alleen over plannen, maar ook over hoe je mensen kunt bezielen.” Leiderschap voorleven en goede voorbeelden zichtbaar maken kunnen verandering tot leven brengen, zo stelde hij. Ardon riep daarom op om verhalen te delen, tijd te nemen voor reflectie en met elkaar in verbinding te blijven.

Regio Foodvalley Days

Het Inspiration Dinner vormde het startpunt van de Regio Foodvalley Days die op 9, 10 en 11 juni zijn gehouden. Drie dagen vol bijeenkomsten en activiteiten voor organisaties en inwoners om kennis te maken met de regio en met elkaar. Een grote netwerkbijeenkomst op 10 juni stond in het teken van ‘ontdekken en ontmoeten’, de Projectenkaart Regio Foodvalley is onthuld en tours langs verschillende projecten lieten zien hoe transitie in de regio vorm krijgt. Inwoners van de regio werden op 11 juni uitgenodigd om Regio Foodvalley wandelend of fietsend te ontdekken.

Fotografie: Sven Menschel