Economic Board Foodvalley bezoekt regio’s Noordoost-Brabant en Venlo

Op 28 en 29 september bracht de Economic Board Regio Foodvalley een bezoek aan Agrifood Capital en Greenport Venlo. Met deze twee regio’s werken we richting Brussel en Europese projecten samen onder de vlag van “FoodNL” aan de thema’s eiwittransitie en voedsel en gezondheid.

Voor de Economic Board (EB) had het werkbezoek als doel om de andere regio’s te ontmoeten en om (nader) kennis te maken. Er is met elkaar kennis uitgewisseld over hoe de verschillende EB’s in AgriFood Capital, Greenport Venlo en Regio Foodvalley zijn ingericht en hoe ze functioneren voor de regio. Iedere regio heeft om verschillende redenen zijn eigen governance en het bezoek heeft de aanwezigen geholpen om de zogenaamde lessons learned voor elkaar inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

De opgedane kennis en inzichten zullen ook gebruikt worden als input voor het opstellen van de nieuwe Strategische Agenda voor de Regio Foodvalley. Naast het uitwisselen van ervaring tussen de economic boards stonden bedrijfsbezoeken centraal. Zo was er ook een rondleiding door de Brightlands Campus van Greenport Venlo, en bracht de EB een bezoek aan Denkavit/ Nutrifeed (Veghel) en Feed Design Lab (Wanssum). De bedrijven deelden hoe zij omgaan met de innovaties en de transitie binnen de landbouw. Daarbij was expliciet aandacht voor hoe deze bedrijven dat doen in de context van een regionaal samenwerkingsverband waar sprake is van triple helix samenwerking (ondernemers, onderwijs en overheid), net als bij ons.