Economic Board Regio Foodvalley bezoekt Ziekenhuis Gelderse Vallei

De Economic Board Regio Foodvalley bracht onlangs een bezoek aan Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede voor een kennismaking met Marjolein de Jong (sinds 1 september 2021 voorzitter van de Raad van Bestuur) en voor een themasessie ‘Ziekenhuis Gelderse Vallei: verbindend in de regio’.

Een treffende titel voor deze themasessie. Het ziekenhuis doet veel op het gebied van ‘zorg’ en ‘voeding, ‘bewegen’ en ‘slaap’ en heeft 15 jaar geleden met de Wageningen Universiteit de Alliantie Voeding in de Zorg opgericht. Dat sluit naadloos aan bij één van de belangrijkste thema’s van Regio Foodvalley én bij het tweede thema van de Regio Deal Foodvalley: voeding voor een gezond leven. Daarnaast is het Ziekenhuis een grote werkgever in de regio, actief in vele netwerken, opleider én heeft circulariteit en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. 

Ziekenhuis Gelderse Vallei – in 1989 ontstaan uit een fusie van vier regionale ziekenhuizen – doet veel op het gebied van zorg en voeding, bewegen en slaap. Marjolein de Jong, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei: “Hoe dragen wij als ziekenhuis bij aan een gezonde bevolking, die lekker beweegt, goed eet en slaapt, let op zijn of haar gezondheid en op die manier minder kans heeft op bepaalde ziektes? We denken daar – samen met onze bijna 2700 medewerkers – voortdurend over na. Vaak gaat het dan over preventie. Om te voorkómen dat mensen ongezond eten en daardoor ziek worden. Wie bij ons ziekenhuis aanklopt, is vaak al ziek. Wij pakken het daarom breder aan, zijn verbindend met buurten, wijken en regiogemeenten en dragen zo ons steentje bij.”

Vallei Vitaal

Ziekenhuis Gelderse Vallei brengt dat op verschillende manieren in de praktijk, bijvoorbeeld met Vallei Vitaal, een samenwerkingsorganisatie van tal van zorginstellingen in de regio. “Want gezondheid is zoveel meer dan niet ziek zijn. Allerlei zaken hebben invloed op gezondheid. Wat je eet, waar je woont of je in de buurt kunt bewegen, of je genoeg geld hebt, maar ook of je bijvoorbeeld hulp hebt van mensen in je omgeving”, aldus Marjolein de Jong. Ook zijn er in het Ziekenhuis Gelderse Vallei drie hoogleraren op het gebied van voeding en bewegen, aangesloten bij de Universiteit Groningen en Wageningen University & Research.

Tijdens het bezoek werd onder andere gesproken over het versterken van de band tussen de overheid, het onderwijs en de ondernemers, ook op het gebied van preventie en onderwijs. Zo bood Marjolein de Jong aan dat experts van het Ziekenhuis Gelderse Vallei graag met onderwijsinstellingen uit de regio meedenken over het selecteren en aanbieden van gezond voedsel aan studenten.

Alliantie Voeding in de Zorg

Ziekenhuis Gelderse Vallei is actief betrokken bij de Alliantie Voeding in de Zorg. De belangrijkste activiteiten van deze alliantie zijn het uitvoeren van onderzoek, het toepassen van kennis en het verbinden van partijen. “Het succes van de Alliantie Voeding is te danken aan al die artsen, onderzoekers en bestuurders die zich voor dit thema willen inzetten en ondertussen staat het ook veel hoger op de landelijke agenda’s”, aldus directeur Menrike Menkveld-Beukers, directeur van Stichting Alliantie Voeding in de Zorg. “Landelijk werken we mee aan de ambities van het Nationaal Preventieakkoord, door de Regio Deal Foodvalley kunnen veel projecten worden versneld en verdiept en we hebben ook een verbindende rol in de Coalitie Preventie Regio Foodvalley.”

De Economic Board kijkt terug op een waardevolle kennismaking, kennisoverdracht en kijkt uit naar verdere versterking van de samenwerking.