Een felicitatie voor de nieuwe Statenleden in Gelderland en Utrecht

Op woensdag 15 maart jl. kozen inwoners van Gelderland en Utrecht de nieuwe Provinciale Staten. De komende vier jaar nemen Statenleden in beide provincies besluiten, die een enorme impact hebben op hoe Regio Foodvalley er de komende decennia uit zal zien.
Wij zetten de samenwerking met de provincies Gelderland en Utrecht graag voort; net zoals dit de afgelopen jaren gebeurde rondom tal van thema’s.
Wij feliciteren vandaag de nieuwe Statenleden van Gelderland en Utrecht met hun installatie en beëdiging en onderstrepen dat met (h)eerlijke streekproducten uit de regio.

Samenwerking

Wij hebben elkaar - als provincies, regio en gemeenten - meer dan ooit nodig

  • om te zorgen voor een leefbaar landelijk gebied (met perspectief voor onze agrarische sector);
  • om te zorgen voor veerkrachtige gemeenschappen (in tijden van grote verandering);
  • om te zorgen voor betaalbare woningen, nieuwe bedrijvigheid en duurzame bereikbaarheid;
  • om het sámen (provincies, regio én gemeenten) zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen.

Groei, maar met perspectief voor het landelijk gebied en behoud van identiteit

Regio Foodvalley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten, die intensief samenwerken met de provincies Gelderland en Utrecht. De afgelopen jaren zijn het bewijs, dat samenwerking voor prachtige resultaten zorgt: de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley, Regio Deal Foodvalley, Boer aan het Roer en Living Lab Circulaire Economie zijn een paar succesvolle voorbeelden. Wij staan aan de vooravond van een schaalsprong met grote gevolgen voor de inrichting van onze ruimte:

  • Wij groeien de komende jaren, maar werken aan perspectief voor het landelijk gebied (onder meer met het oog op een toekomstbestendige agrarische sector) en behoud van onze identiteit.
  • Een schaalsprong als deze vraagt om forse investeringen in bereikbaarheid, economie, voorzieningen, energie, klimaatmaatregelen en landschappelijke omgeving en regionale voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, recreatie en stedelijke mobiliteit.
  • Wij hebben daarbij de menselijke maat voor ogen. Wij bouwen niet ‘slechts’ huizen, maar gemeenschappen (in steden en dorpen en in het landelijk gebied) waar mensen écht oog, oor en hart voor elkaar hebben.

Wij roepen beide provincies op deze opgaven sámen met de regio aan te pakken. Regio Foodvalley is Nederland in het klein. Want juist in déze regio komen alle grote opgaven bij elkaar: de woningbouwopgave, de landbouwtransitie en de stikstofproblematiek. Grote uitdagingen in een regio die grenst aan het grootste aaneengesloten natuurgebied van Europa: de Veluwe.

Dat vraagt – méér dan ooit – om grenzeloos samenwerken. Niet alleen vanwege de onzichtbare, maar altijd aanwezige provinciegrens, maar ook omdat wij met elkaar in staat zijn om innovatieve oplossingen te bedenken voor de opgaven die om een oplossing vragen.

Wij roepen Provinciale Staten van Gelderland en Utrecht op om – meer dan ooit – het belang van de regio in te zien om samen deze schaalsprong te maken. Als Regio Foodvalley. Als provincie Gelderland. Als provincie Utrecht. Samen met inwoners, ondernemers en kennisinstellingen.

Lees hier de brief aan de nieuwe Statenleden van Gelderland (pdf, 302 KB).

Lees hier de brief aan de nieuwe Statenleden van Utrecht (pdf, 301 KB).

Check hier de belangrijkste opgaven van Regio Foodvalley (pdf, 1 MB).