wethouder Maud Hulshof houd de symbolische cheque van € 375.000 vast.

Een sterker MKB in Regio Foodvalley

Regio Foodvalley ontving in 2021 een toekenning van € 375.000 via de MKB-deal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het geld van deze MKB-deal zetten wij in om regionale projecten en initiatieven, die het mkb sterker maken, een extra impuls te geven. Hiermee willen wij ondernemers helpen aan goed gekwalificeerd (technisch, foodproductie en ICT) personeel, om te digitaliseren en een het bedrijf klaar te maken voor de toekomst. De financiering loopt tot eind van dit jaar.

De financiële middelen van de MKB-deal hebben wij ingezet om zeven lopende initiatieven in de regio te verduurzamen, te versterken en te verbinden. De initiatieven zijn:

 1. Experttafels
  Door het organiseren van experttafels ontstaat er een kennisinteractie tussen ondernemers in de maakindustrie, foodindustrie en food gerelateerde bedrijven. Verschillende expertises uit de regio worden bij elkaar gebracht om oplossingen te bedenken voor aangedragen onderwerpen. Het afgelopen jaar zijn er vijf experttafels georganiseerd.  
   
 2. NEON Food - netwerk voor foodondernemers
  Het NEON Food netwerk is verbreed naar de hele regio. In 2018 was dit agrofoodnetwerk voor voornamelijk ondernemers uit Ede en Wageningen. De gepubliceerde artikelen en video’s van het afgelopen jaar geven een goede weergave van de diverse ondernemers uit de hele regio.
   
 3. Innovatiemonitor - innovaties uit de regio uitgelicht
  Jaarlijks worden innovaties uit de regio in kaart gebracht. Dit gebeurt door het uitbrengen van een inspirerend online magazine en bijeenkomsten (meet-ups)
   
 4. Kenniscirculatie aanjagers en verbinders
  Dit zijn periodieke bijeenkomsten om de verbinding te maken tussen partijen en personen die zich bezighouden met stimuleren van innovatie en ondernemers, ondernemers- en kennisinstellingen.
   
 5. Innovatieprijs Regio Foodvalley - podium voor innovaties uit de regio
  Jaarlijks organiseren wij een feestelijke uitreiking van de Innovatieprijs. In 2022 was deze op 19 oktober in Veenendaal. De innovatieprijs zet innovaties uit de regio in de spotlights, met als doel ondernemers te inspireren en samenwerkingen te stimuleren. In 2023 wordt de Innovatieprijs op 11 oktober in Wageningen uitgereikt.
   
 6. Human Capital initiatieven - een optimale arbeidsmarkt
  We zien dat er een steeds grotere mismatch ontstaat tussen de vraag en aanbod in personeel. Daarom jagen we verschillende initiatieven aan die de aansluiting tussen werkgever en werknemer verbeteren zoals Barneveld Tomorrow, Food Academy Nijkerk, DigiLab, Barneveldse Techniek Opleiding en ICT Campus.
   
 7. Living Lab Regio Foodvalley Circulair - Versnellen van circulariteit
  De huidige crisis laat het belang zien van een circulaire economie. Door ketens en daarmee kringlopen te verkorten en te sluiten, worden minder grondstoffen gebruikt en worden lokale ondernemers ondersteund. De MKB-deal zet in op het versterken van initiatieven rondom circulariteit in de regio. Voorbeelden zijn studenten challenges, werkplaats bijeenkomsten en het verbinden van circulaire initiatieven van (startup) bedrijven zodat ze sneller groeien.

Meer informatie

In het Jaarverslag 2022 van de MKB-deal Regio Foodvalley staan de initiatieven uitgebreid beschreven. Het Jaarverslag MKB Deal Regio Foodvalley 2022 (pdf, 27 MB) is hier te downloaden.