Emmers met sauzen worden gevuld bij Bieze Nijkerk

Eerste fase onderzoek Food Production Cluster

De eerste fase van het onderzoek naar een Food Production Cluster is afgerond. De gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel huisvesten een aantal toonaangevende (agro)foodbedrijven en toeleveranciers. De gemeenten en de regio onderzoeken hoe dit foodcluster er uitziet en wat de belangrijkste kansen en ontwikkelingen zijn.

Onderzoek

Het onderzoek ‘Food Productie Cluster’ brengt onder meer in kaart welke kansen en ontwikkelingen ertoe doen voor het Foodcluster. Ook wordt onderzocht wat de betekenis van het cluster is voor regionale en landelijke opgaven zoals voedselverspilling, innovatie en duurzaamheid. Het onderzoek wordt in twee fases uitgevoerd. Fase 1 is de onderzoeksfase. Het samenvattend overzicht (zogenoemde clusterfiche) uit deze onderzoeksfase is afgerond. Dit overzicht vormt de basis voor fase 2: de dialoog met de kopgroep van vertegenwoordigers uit de foodsector.

Eerste resultaten

De eerste resultaten van het gezamenlijke onderzoek naar kansen en ontwikkelingen in het Food Production Cluster Regio Foodvalley zijn begin deze maand gepresenteerd in het bestuurlijk overleg Economie. Het aantal foodbedrijven in deze regio is goed vertegenwoordigd. Er zijn projecten die bedrijven in de foodsector helpen om toekomstbestendig te blijven en de uitdagingen van de toekomst te faciliteren. Hier ligt een goed fundament en voldoende aanknopingspunten om het cluster, de samenwerking en de economie van de regio te versterken. Het clusterfiche is het begin om samen met een kopgroep van ondernemers, onderwijs en overheidspartijen het gesprek verder aan te gaan, te onderzoeken waar de behoeften liggen, wat de kansen zijn en op welke manier die kansen kunnen worden verzilverd.

Opdracht

De gemeenten Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel en Regio Foodvalley, in samenwerking met de Provincie Gelderland, onderzoeken de mogelijkheden voor een Food Production Cluster van (agro)foodbedrijven en toeleveranciers in het noordelijk gedeelte van Regio Foodvalley.