Leerlingen aan de slag met installeren van een warmtepomp

Energietransitie Academie: kwartiermakers aan de slag!

Om de klimaatambities van het kabinet te realiseren is veel extra menskracht nodig. Dat zijn veelal technische vakkrachten om bijvoorbeeld energiesystemen en nieuwe netwerken aan te leggen. Maar ook om gebouwen te isoleren, installeren van zonnepanelen, warmtepompen. De vraag naar werknemers is groot: landelijk gaat het om vele tienduizenden vacatures. Het is nodig om de ‘vijver’ waaruit werkgevers kunnen vissen te vergroten, sneller en flexibeler op te leiden en mensen die al in de verschillende branches werken vast te houden. Dit staat beschreven in de Human Capital Agenda van Regio Foodvalley. Deze agenda hebben wij samen met onze partners uit het onderwijs, overheden en ondernemers ontwikkeld om een toekomstbestendige en veerkrachtige arbeidsmarkt te creëren.

De arbeidssector energietransitie is één van de speerpunten uit de Human Capital Agenda. Deze agenda is gericht op het versterken van de arbeidsmarkt en de economie in de regio. In de Human Capital Agenda staan drie hoofdprojecten beschreven. Een van de hoofdprojecten is het ontwikkelen van een flexibel en regionaal scholingsaanbod. Dit willen we doen door bijvoorbeeld bestaande opleidingen te verbinden en innovaties aan te moedigen. Door de flexibele scholingsmogelijkheden in te zetten, kunnen meer technische vakmensen worden opgeleid voor de bouw van windmolens, installatie van zonneparken en warmtepompen. Dit draagt bij aan een betere aansluiting op de vraag vanuit het bedrijfsleven.

Kwartiermakers

Begin dit jaar zijn twee kwartiermakers (Joop Hazeleger en Dennis Gudden) aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een flexibel en regionaal scholingsaanbod onder de werknaam Energietransitie Academie. In de afgelopen periode hebben de kwartiermakers trendrapportages bestudeerd, bijeenkomsten van brancheorganisaties bezocht, veel gesprekken gevoerd met regionale ondernemers en met opleiders het aanbod besproken.

Uit het netwerk opgehaald

Uit de verschillende gesprekken met ondernemers blijkt dat de vraag bij ondernemers wisselend is. Er zijn bedrijven met een grote vraag naar arbeidskrachten, maar het blijkt ook dat de waan van de dag veel aandacht vraagt en er sprake is van enige voorzichtigheid omdat werkvoorraden teruglopen. Bedrijven zien de energietransitie ook als een kans. De opleiders en opleidingsbedrijven in de regio bieden gezamenlijk een breed palet aan opleidingen en er worden verschillende opleidingstrajecten ontwikkeld voor het monteren van onder andere laadpalen, batterijen en warmtepompen. Het leven lang ontwikkelen is in de sectoren installatietechniek en bouw al jaren gemeengoed en de nieuwe kennis wordt niet alleen bij de opleiders opgehaald; ook leveranciers leveren hierin een bijdrage.

In de komende periode werken de kwartiermakers aan een aantal scenario’s die na de zomer aan de stuurgroep Human Capital van de Regio Foodvalley worden gepresenteerd.

Doel Energietransitie Academie

Met de Energietransitie Academie willen de samenwerking tussen werkgevers, werkzoekenden en opleiders versterken. Voldoende gekwalificeerd personeel voor de Energietransitie hebben en een aantrekkelijk en flexibel aanbod van opleidingen op alle niveaus, inclusief bij- en omscholing. Maar we willen ook zorgen voor een netwerk van werkgevers, opleiders en andere relevante organisaties in Regio Foodvalley

Voor meer informatie over de Human Capital Agenda bezoek de website www.regiofoodvalley.nl/humancapitalagenda