Gemeenten in Regio Foodvalley lanceren subsidieregeling voor inwoners die rookkanaal willen verwijderen

De acht gemeenten in het samenwerkingsverband Regio Foodvalley (gemeente Ede, Barneveld, Renswoude, Scherpenzeel, Nijkerk, Rhenen, Veenendaal en Wageningen) zetten zich in voor schonere lucht in de regio. Per 1 november kunnen inwoners subsidie aanvragen om hun rookkanaal definitief onbruikbaar te maken of te verwijderen.

Houtstook is een belangrijke bron van luchtvervuiling en hinder in de directe leefomgeving. Vooral wanneer de rook lang in de lucht blijft hangen, zoals bij mist en windstil weer, kan houtstook voor overlast zorgen. De rook die vrijkomt bij houtstook is voor iedereen ongezond, maar vooral kinderen, ouderen en mensen met luchtwegklachten hebben er extra last van en ervaren sneller gezondheidsklachten.

Met de subsidieregeling kunnen inwoners die hun rookkanaal willen laten verwijderen of definitief onbruikbaar maken, een tegemoetkoming in de kosten van € 1000 aanvragen. Inwoners die willen stoppen met houtstook worden hiermee geholpen en een volgende bewoner kan het rookkanaal niet meer in gebruik nemen. Zo wordt bijgedragen aan een gezondere leefomgeving.

Meer informatie over de subsidieregeling en het aanvraagformulier is te vinden op www.regiofoodvalley.nl/houtstook. De subsidieregeling loopt van 1 november 2023 tot 1 november 2025.

Schone Lucht Akkoord

De gemeenten in Regio Foodvalley nemen sinds 2020 deel aan het landelijke Schone Lucht Akkoord. Doel hiervan is door schonere lucht een gezondheidswinst te bereiken van 50% in 2030 ten opzichte van 2016. Het verminderen van de emissies van houtstook en bewuster stookgedrag door inwoners dragen bij aan dit doel.