De acht gemeenten van Regio Foodvalley hebben eind 2021 nieuwe regels vastgesteld voor detailhandel buiten winkelcentra, de zogeheten ‘perifere detailhandel’. Nieuwe regels waren nodig, omdat de ontwikkelingen in de detailhandel elkaar snel opvolgen, onder andere vanwege corona en de snelle opkomst van online verkopen.

Gemeenten Regio Foodvalley stellen nieuwe regels op voor detailhandel buiten winkelcentra

De acht gemeenten van Regio Foodvalley hebben eind 2021 nieuwe regels vastgesteld voor detailhandel buiten winkelcentra, de zogeheten ‘perifere detailhandel’. Nieuwe regels waren nodig, omdat de ontwikkelingen in de detailhandel elkaar snel opvolgen, onder andere vanwege corona en de snelle opkomst van online verkopen. De acht gemeenten hebben onder meer afgesproken dat de perifere detailhandel alleen in acht PDV-gebieden is toegestaan voor de branches wonen, doe-het-zelf en tuincentra en dat in de regio geen plaats is voor een outletcenter.

Het is niet de eerste keer dat de acht regiogemeenten PDV-beleid opstelden. In 2015 gebeurde dat ook al; toen met het oog op de vestiging van woonboulevards in de regio. Vanwege actuele ontwikkelingen was het nodig het beleid aan te passen: de effecten van de coronacrisis, de stijging van online verkopen, de toenemende vergrijzing en de toegenomen aandacht voor duurzaamheid. Dit zorgt voor een toenemende leegstand in winkelcentra. De acht regiogemeenten willen die negatieve effecten tegengaan om kansrijke ontwikkelingen juist te kunnen ondersteunen.

Gezamenlijke afspraken

Door samen afspraken te maken, voorkomen de gemeenten dat een beleidskeuze in de ene gemeente een negatieve invloed heeft op winkelgebieden in de andere gemeente. Het geactualiseerde beleid, dat samen met ondernemersverenigingen, makelaars, bedrijfsleven en pandeigenaren is opgesteld, schept ook duidelijkheid voor ondernemers, eigenaren, beleggers en ontwikkelaars in Regio Foodvalley.

Keuzes

De belangrijkste keuzes van het nieuwe PDV-beleid zijn:

  • Perifere detailhandel wordt geconcentreerd in acht zogenoemde PDV-concentratiegebieden;
  • Perifere detailhandel is alleen toegestaan voor de branches wonen, doe-het-zelf en tuincentra;
  • Voor deze branches geldt een minimale winkelvloeroppervlakte van 500 m2 (en hiervan mag maximaal 15% als ‘branchevreemd’ worden ingericht);
  • Webshops en afhaalcentrale kunnen alleen in winkelcentra worden ingepast;
  • Regio Foodvalley biedt geen ruimte voor een Factory Outlet Center;
  • De acht regiogemeenten informeren elkaar over nieuwe plannen die een regionale impact hebben.

Voorzitter René Verhulst van Regio Foodvalley: “Perifere detailhandel heeft altijd effect óver onze eigen gemeentegrenzen. Het is goed daar samen afspraken over te maken. We beschermen zo de positie van onze centrale winkelcentra. Nieuwe ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van deze positie én van de winkeliers in de winkelcentra. Tegelijkertijd trekken we - met grote PDV-locaties en meer keuzemogelijkheden - meer bezoekers van buiten de regio.”

Het nieuwe PDV-beleid is de afgelopen maanden door alle regiogemeenten afzonderlijk vastgesteld en kan nu door de gemeenten worden verwerkt in de omgevingsplannen.