Gemeenten zoeken naar rustige en prikkelarme woonlocaties

De gemeenten Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen, onderdeel van Regio Foodvalley, wijzen dit jaar twee locaties aan voor mensen die het lastig vinden om zich aan te passen aan gangbare normen en waarden in een woonwijk. De locaties zijn rustig en prikkelarm en liggen bij voorkeur geïsoleerd.

Op iedere locatie worden maximaal zes personen gehuisvest. Zij ontvangen ondersteuning en begeleiding op maat. Zo wordt dakloosheid voorkomen en de zelfredzaamheid vergroot.

Voor iedereen een passende woning

Niemand hoeft op straat te leven. Toch zijn er mensen die door verschillende omstandigheden moeilijk in de maatschappij passen en overlast veroorzaken. Voor hen is het moeilijk huisvesting te vinden. Om juist die groep een passende woonplek te bieden, wordt het project ‘Anders Wonen’ gestart. Het project richt zich op bewoners die van huisvesting naar huisvesting worden verplaatst. Zij komen, vanwege een gebrek aan een prikkelarme woonomgeving, niet tot rust en veroorzaken mede daarom (woon)overlast. Dat kost veel tijd en frustratie voor de doelgroep, omwonenden en hulpverleners van betrokken instanties. Het project ‘Anders Wonen’ biedt deze kwetsbare groepen een beter passende woonplek, met ondersteuning en begeleiding-op-maat. Betrokken begeleiders zijn minder druk met het oplossen van overlast en kunnen meer tijd besteden aan herstel.

Intentieovereenkomst

De regiogemeenten Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen hebben in een intentieovereenkomst afgesproken dat zij dit jaar twee locaties zoeken die aan de criteria van ‘Anders Wonen’ voldoen. Als de gemeenten twee locaties hebben gevonden, wordt voor iedere locatie een projectplan (businesscase) gemaakt. Als deze projectplannen zijn goedgekeurd, kunnen de beide locaties worden ontwikkeld.