Groeidocument Regionaal Perspectief Landelijk Gebied

Wij werken aan een langjarig perspectief voor het landelijk gebied; het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG). Vorig jaar konden gemeenteraden reageren op de Contourennotitie voor dit op te stellen RPLG; binnenkort wordt het Groeidocument RPLG aan gemeenteraden voorgelegd en kunnen gemeenteraden wensen en bedenkingen indienen.

Het landelijk gebied staat in Nederland volop in de schijnwerpers: er zijn opgaven op het gebied van de uitstoot van stikstof en fijnstof, klimaat, bodem en waterkwaliteit. Daarnaast is er ook behoefte aan duurzame voedselproductie, meer woningen en bijbehorende voorzieningen en vraagt ook - om maar iets te noemen - de energietransitie ruimte. Dit geeft veel onzekerheid voor onze boeren, voor onze ondernemers en voor bewoners van het landelijk gebied. Juist in Regio Foodvalley zijn deze opgaven enorm en werken we daarom aan een langjarig perspectief.

Lees meer over het Groeidocument Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (pdf, 1 MB)