Deelnemers luisteren aandachtig naar de spreker tijdens de bijeenkomst Inspiratiessessie Voedseleducatie

Inspiratiesessie Voedseleducatie Regio Foodvalley ‘smaakt naar meer’

Hoe kunnen kinderen en jongeren gezondere en duurzame voedselkeuzes maken, op school en thuis? Deze vraag stond op 30 november centraal tijdens de Inspiratiesessie Voedseleducatie van Regio Foodvalley in Lunteren.  

Op de prachtige kaasboerderij van de Remeker kaasmakers Jan Dirk en Peter van de Voort, kwamen 33 deelnemers uit heel verschillende achtergronden bijeen voor deze bijeenkomst.  Vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, de regio, docenten, moestuincoaches, boeren en aanbieders van voedseleducatie. Vanuit elke werkveld was wel een vertegenwoordiger, dat was voor de inspiratiesessie ook precies de bedoeling! Elkaar leren kennen, weten te vinden en elkaar gaan aanvullen als het gaat om het werken aan gezondere voedselkeuzes. De ochtend werd gevuld met boeiende presentaties over meer bewegen, kringloop van grond tot mond, de schijf van vijf, gezonde voedselomgeving, boerderijeducatie.

Een waardevolle bijeenkomst, die de kracht van samenwerking en kennisdeling benadrukte. Voor veel deelnemers waren de gepresenteerde invalshoeken over de herkomst van ons voedsel en voedseleducatie nieuw en veelbelovend. De eerste gemeentelijke afspraken om hier verder op door te praten zijn inmiddels gemaakt. De ochtendbijeenkomst werd afgesloten met een heerlijke boerenlunch van lokale producten, gevolgd door een inspirerende rondleiding door boer Jan Dirk over zijn zuivelbedrijf.

Na de rondleiding ging het programma verder met de Community of Practice (CoP) verzorgd door het Living Lab van Regio Foodvalley. Het thema van deze middag was: Circulaire businesscases in de voedselketen. Met veel voedselondernemers, cateraars, boeren en anderen. Veel deelnemers van de ochtend deden ook mee in de middag. Er ontstonden verrassende ontmoetingen tussen onderwijs en ondernemers. Een terugblik op de CoP Circulaire Voedselketen staat op de themawebsite van Regio Foodvalley Circulair.