Kathedraal denken

Keynote-spreker was prof. dr. Gert-Jan Hospers. Hij is als hoogleraar geografie verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is directeur van de Stichting Stad en Regio. Hospers houdt zich onder meer bezig met actuele sociaaleconomische vraagstukken in de stedelijke en landelijke gebieden met een focus op Oost-Nederland. “De regio kan innovaties stimuleren”, hield Hospers zijn hoorders voor. “De regio is ideaal voor open innovaties.” Hij gaf tijdens zijn boeiende bijdrage een aantal voorbeelden van innovatief denken. Wat te denken van ‘zuivere koffie’ (verpakt door gedetineerden als onderdeel van hun terugkeer in de maatschappij), ‘oopoeh’ (een hondenuitlaatservice van senioren die hierdoor minder eenzaam én in beweging zijn), zonnepanelen tussen de rails, bussen die ook pakketjes kunnen vervoeren of speeltoestellen die ook geschikt zijn voor ouderen?

Hospers was zich ervan bewust “dat we leven in een tijd waarin het laatste appje leidend is en waarin we worden geregeerd door de klok en door de verkiezingen.” Terwijl volgens Hospers de uitdagingen vooral zien op de (veel) langere termijn. Hij noemde dat ‘kathedraaldenken’. “De bouwers van kathedralen werden gedreven door hun geloof een kathedraal te bouwen, ook al wisten de meesten dat zij de voltooiing daarvan nooit zelf zouden meemaken. Dat heeft ook alles met rentmeesterschap te maken: wat wij nu met elkaar bedenken, heeft gevolgen voor kinderen, klein- en achterkleinkinderen.”