Kickoff Regionaal Energieteam Bedrijven Regio Foodvalley

Op dinsdagochtend 26 september jl. vond in Veenendaal de lancering van het Regionaal Energieteam Bedrijven (REB) Regio Foodvalley plaats. Het REB Regio Foodvalley is een samenwerking van  pilot-projecten op 8 bedrijvenparken in de Regio Foodvalley.  Of 6 + 2 zoals Wim Werkman het ook wel verwoordde. Waar ondernemers in 6 gemeenten samen de handen in elkaar hebben gestoken, zijn er  2 gemeenten die op een bedrijventerrein een eigen project draaien en zich in communicatieve zin aansluiten bij het REB Regio Foodvalley.

Ondernemers, zes gemeenten, twee provincies en de agrarische sector zien koppelkansen om samen te werken door de energietransitie op een zestal bedrijvenparken aan te jagen, extra stappen te zetten om samen energie te besparen, te isoleren, energie op te wekken, eventueel op te slaan en te verbruiken. Het Programma Verduurzaming Bedrijventereinen (PVB) Nederland is daarin ook zeer ondersteunend. Met elkaar worden kennis, ervaring en resultaten gedeeld en wordt volgend voorjaar duidelijk of deze en andere  projecten doorgezet worden in een structureel nog betere samenwerking tussen publieke en private partijen.

‘Boeren zijn een deel van de oplossing’ vertelde Fije Visscher van LTO Noord/de Vallei. ‘In deze projecten onderzoeken we, welke rol de agrarische bedrijven kunnen pakken bij deze vraagstukken. Ook wanneer het gaat om de energietransitie. Lokaal kunnen we, zeker als er sprake is van boerenbedrijven grenzend aan de bedrijventerreinen mogelijk oplossingen vinden’.
‘Elk bedrijventerrein heeft of krijgt op een bepaald moment te maken met netcongestie en dus is het zaak dat we gaan kijken hoe we hiervoor oplossingen kunnen vinden. Misschien is de echte oplossing te vinden in een heuse  energyhub ‘ aldus Wim Werkman (vice-voorzitter van de Federatie van de Bedrijvenkringen in de Regio Foodvalley). ‘We willen ook inzetten op het besparen van energie. Want alles wat je bespaart, hoef je niet op te wekken.’ Op verschillende plaatsen hebben we dat vorig jaar laten zien door 10% van de energie te besparen. Ik denk dat we in onze pilots gaan zien dat we samen nog meer kunnen besparen. En ook moeten omdat wettelijke regelgeving  ons daartoe dwingt ’.

Een kernteam, dat naast Wim Werkman en Fije Visscher ook uit Eugène-Emile Kuis (Programmamanager Energietransitie Regio Foodvalley) en Christian Lorist (Projectmanager VNO-NCW Midden) bestaat, gaat de REB-pilots ondersteunen. Het meeste werk gebeurt in lokale projectteams waarin projectleiders nauw samenwerken met kwartiermakers (lokale ondernemers) en bestuurders van bedrijvenkringen en ook de netbeheerder. De lokale projectteams voor de  pilots zullen onderling kennis, inspiratie en resultaten delen om zo veel mogelijk en zo snel mogelijk voortgang te boeken. “ Samen vooruit”, zoals Wim Werkman het verwoordde.

De 6 pilots vinden plaats in Rhenen (bedrijventerrein Remmerden), Scherpenzeel (Bedrijventerrein ’t Zwarte Land), Renswoude (bedrijventerrein de Hooge Hoek / Groot overeem), Nijkerk (bedrijventerrein de Flier), Veenendaal (bedrijventerrein de Faktorij / de Vendel) en Wageningen (Business en Science Park Wageningen).  De twee extra pilot projecten vinden plaats in Barneveld en Nijkerk.