Aan de lopende band van Bieze Food Group. Emmers worden gevuld met een saus.

Kopgroep voedselproducerende sector in Regio Foodvalley presenteert manifest voor voedseltransitie en samenwerking

De gemeenten Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel en Regio Foodvalley onderzochten, in samenspraak met de provincie Gelderland, begin dit jaar de mogelijkheden voor een Food Production Cluster van (agro)foodbedrijven en toeleveranciers in het noordelijk gedeelte van Regio Foodvalley. Het onderzoek heeft onder andere in kaart gebracht hoe de samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten kan worden versterkt. Ook werd onderzocht wat de betekenis van het cluster is voor regionale en landelijke opgaven zoals voedselverspilling, innovatie en duurzaamheid.

Een kopgroep van ondernemers en vertegenwoordigers uit het onderwijs, de gemeenten en de regio zijn met elkaar aan de slag gegaan om ambities en ideeën voor het Food Production Cluster uit te werken. Deze kopgroep heeft een manifest en actieprogramma uitgebracht dat oproept tot intensievere samenwerking. Het Food Production Cluster, vertegenwoordigt een belangrijk deel van de voedselketen in Regio Foodvalley, die zich profileert als een wereldwijd innovatieknooppunt voor voedsel, van boer tot bord.

Het manifest benadrukt het potentieel van de voedselproducerende sector in Regio Foodvalley, met name in de gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel, waar sprake is van een hoge concentratie aan toonaangevende voedselproducerende bedrijven. Daarnaast wordt in Wageningen fundamenteel onderzoek verricht, zoals op het gebied van de eiwittransitie. Het bedrijfsleven en onderwijsorganisaties in Regio Foodvalley bieden praktijkgerichte opleidingen op het gebied van voeding en technologie aan, waarbij het aantal banen in de voedselproducerende industrie twee keer zo hoog is als het landelijk gemiddelde. Maar volgens het onderzoek zijn er nog meer kansen voor verdergaande samenwerking en een gezamenlijke agenda tussen ondernemers, overheid en onderwijs op dit gebied. Dit zal ten goede komen aan de gewenste groei en innovatie in de sector.

Het doel van het manifest is om vanuit de koplopers in de voedselproducerende sector bouwstenen aan te dragen, beweging te creëren en zo ‘van onder op’ samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs regionaal vorm te geven.

Het manifest benoemt drie belangrijke uitdagingen voor de voedselproducerende sector in de regio:

  1. Van fundamenteel onderzoek tot voedingsindustrie: alle partners in de keten hebben elkaar hard nodig voor de innovatie- en verduurzamingsopgave
  2. Het aantrekken en opleiden van goed opgeleid personeel
  3. Het faciliteren en inrichten van het gewenste fysieke vestigingsklimaat, als sleutel in het behouden van bedrijvigheid.

De koplopers van het Food Production Cluster hebben besloten om twee sleutelprojecten te lanceren:

  1. Ontwikkeling ‘clubhuis’ voedselproducerende sector:
    Een fysieke plek waar leren, innoveren en ontmoeten bij elkaar komt. Hier kunnen scale-ups terecht op het moment dat ze een productieruimte nodig hebben. Hier wordt gewerkt aan de voedselproductie van morgen, door het talent van morgen.
  2. Aanvalsplan food-arbeidsmarkt:
    Het doel is om een internationaal erkende opleidingsomgeving te creëren op het gebied van Food & Techniek. Dit zal de concurrentiepositie van Regio Foodvalley als voedselregio versterken en voorzien in de groeiende vraag naar gekwalificeerd personeel.

Oproep aan bedrijfsleven, onderwijs en overheid

De kopgroep doet een krachtige oproep aan het bedrijfsleven, onderwijs en overheid, zowel binnen als buiten Foodvalley, om zich aan te sluiten bij hun ambitie en doelen. Ze benadrukken het belang van een sterke samenwerking tussen deze drie partners als de sleutel tot succes. Samen streven ze naar een toekomst waarin veilig, duurzaam en gezond voedsel wordt geproduceerd. Het manifest roept op tot een collectieve inspanning om een blijvende impact achter te laten voor de sector en Regio Foodvalley als geheel. Laten we samen de uitdaging aangaan en de toekomst van de voedselproductie vormgeven.

Het onderzoek - waaraan ook de provincie Gelderland bijdraagt - werd uitgevoerd door Ginder Adviesbureau.

Actieprogramma Food Production Cluster (pdf, 4 MB)