Laatste jaar Regio Deal Foodvalley van start

De Regio Deal Foodvalley heeft inmiddels drie van de vier jaar erop zitten. Drie jaar lang is er door onderzoekers, ondernemers en overheden samen gewerkt aan een versnelling naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Veel projecten lopen op schema en leveren steeds meer inzichten en resultaten op. Een aantal projecten verdienen nog wat aandacht. Je leest het allemaal in de kwalitatieve voortgangsrapportage over de eerste helft van 2023.

De Regio Deal Foodvalley bestaat uit drie thema’s: Transitie landbouw, Voeding en gezondheid en Kennis en innovatie. Binnen alle thema’s wordt steeds beter zichtbaar hoe de Regio Deal bijdraagt aan een duurzamer en gezonder voedselsysteem. We lichten enkele highlights uit.

Transitie landbouw

Om de transitie naar een toekomstbestendige landbouw te versnellen is inzicht nodig in de uitstoot van stikstof. Daarom wordt in de Regio Deal stikstof gemeten in de lucht en op bedrijven. Om agrariërs zelf inzicht te geven in welke maatregelen effect hebben op hun stikstofuitstoot in hun stal wordt gewerkt aan een dashboard. Met de uitkomsten van deze metingen kunnen modellen voor de regio worden verbeterd en toekomstscenario’s worden uitgewerkt. Daarnaast lopen pilots op het gebied van circulair veevoer en het verbeteren van bodem- en waterkwaliteit.
Meer informatie over het meten van luchtkwaliteit in Regio Foodvalley
Meer informatie over de pilots in de Proeftuin in regio Foodvalley

Voeding en gezondheid

Er lopen diverse projecten naar gezonde voeding van prille start tot oude dag. Hierbij is vooral aandacht voor kwetsbare groepen zoals zwangeren, ouderen en patiënten. De kennis die wordt opgedaan wordt zo veel mogelijk geïmplementeerd in de zorg en in opleidingen voor zorgprofessionals. Daarnaast is een gezondere voedselomgeving − zodat het minder nodig is om verleidingen te weerstaan − een van de onderzoeksgebieden.
Meer informatie over voeding en gezondheid in de zorg

Fondsen en innovatie

Door onderzoeksapparatuur en faciliteiten te delen zijn ze beschikbaar voor meer organisaties. Daarom zitten er in de Regio Deal Foodvalley twee fondsen met subsidies voor deze gedeelde apparatuur en faciliteiten. Deze zijn vindbaar in de Shared Research Facility. Samen met de voucherregeling voor het mkb om gebruik te maken van de gedeelde apparatuur en faciliteiten helpt dit om innovaties sneller naar de markt te brengen.
Meer informatie over de fondsen voor gedeelde apparatuur en faciliteiten

World Food Experience

Om mensen kennis te laten maken met een gezonder en duurzamer voedselsysteem is de World Food Experience (WFE) bedacht. Dit is een thema-attractie over voedsel waar bezoekers alles kunnen zien, voelen, proeven en ruiken wat met ons voedselsysteem te maken heeft. Door vernietiging van het bestemmingsplan eind 2022 door de Raad van State kon de nieuwbouw niet doorgaan. Inmiddels ligt er een herontwerp ter besluitvorming voor bij gemeente Ede en provincie Gelderland.
Meer informatie over WFE

Food Academy Nijkerk

Food Academy Nijkerk (FAN) is een samenwerking van 25 enthousiaste foodbedrijven uit Nijkerk en omgeving. Het Regio Deal-traject is inmiddels afgerond. De bedrijven hebben samen met Aeres MBO Ede, Barneveldse Techniek Opleiding (BTO) en Litop een curriculum ontwikkeld en blijven studenten opleiden om bij foodbedrijven te gaan werken.
Meer informatie over FAN

Halfjaarrapportage Regio Deal Foodvalley (pdf, 360 KB)