De minister liet zich in Ede informeren over de forse woningbouwopgave van Regio Foodvalley en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen waar tot 2040 zo’n 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd.

Minister Hugo de Jonge brengt bezoek aan Regio Foodvalley

Op 7 maart jl. bracht minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) – op uitnodiging van de provincie Gelderland – een werkbezoek aan Regio Foodvalley. De minister liet zich in Ede informeren over de forse woningbouwopgave van Regio Foodvalley en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen waar tot 2040 zo’n 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd.

Meer landschap én meer stad

In Regio Foodvalley en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen wonen één miljoen mensen en dit aantal neemt de komende jaren fors toe. Het is de verwachting dat tot 2040 zo’n 100.000 nieuwe woningen nodig zijn. Daarvan worden er 40.000 in Regio Foodvalley gebouwd. Dat kan alleen als ze goed bereikbaar zijn, er voldoende werkgelegenheid is én het landschap (zoals Veluwe, Vallei en Rivierenland) wordt versterkt. Het motto van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley is ‘Meer landschap, meer stad’. Daarvoor zijn (extra) afspraken met het Rijk nodig.

Vorig jaar stemden de gemeenteraden van de 26 gemeenten van de beide regio’s en Provinciale Staten van Gelderland en Utrecht in met het Verstedelijkingsconcept Arnhem Nijmegen Foodvalley. In dit concept worden de vier bouwstenen (leefomgeving, mobiliteit, economie en wonen) beschreven die nodig zijn om de woningbouwopgave uit te kunnen voeren. En, per bouwsteen, de uitgangspunten (‘ontwerpprincipes’) hoe dat moet gebeuren. Een voorbeeld daarvan is dat de nieuwe woningen vooral binnenstedelijk (dus ín de steden en de dorpen) en bíj OV-knooppunten worden gebouwd. Op die manier wordt het landschap - dat beide regio’s zo aantrekkelijk maakt - behouden en versterkt.

Grootschalig Woningbouwgebied

Vertegenwoordigers van de provincie Gelderland (gedeputeerde Peter Kerris), de beide regio’s (burgemeester Carol van Eert van Rheden), woningcorporatie Woonstede (directeur Marco de Wilde) en Ede (wethouder Peter de Pater) vertelden minister De Jonge over de integrale aanpak die nodig is om als regio’s een bijdrage te leveren aan de nationale woningbouwopgave. Zij drongen er bij de minister op aan de sleutelgebieden Foodvalley-Zuid (+27.500 woningen) en Spoorzone Arnhem-Oost (+10.000 woningen) een bijzondere aanwijzing (Grootschalig Woningbouwgebied) te geven omdat in déze gebieden alle opgaven (wonen, bereikbaarheid, landschap en werkgelegenheid) samenkomen.

Minister De Jonge werd ontvangen in het Smaakpark in Ede. Tijdens het bezoek maakte hij op de fiets een rondje over de voormalige kazerneterreinen waar de afgelopen jaren een enorme metamorfose in gang is gezet en waar ook de komende jaren honderden nieuwe woningen worden gerealiseerd.

Wilt u meer informatie over de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley?
Kijk dan op www.regiofoodvalley.nl/verstedelijkingsstrategie