Bedrijventerrein in Veenendaal

Monitor Bedrijventerreinen 2021

Jaarlijks laat Regio Foodvalley een ‘Monitor Bedrijventerreinen Regio Foodvalley’ opstellen. De monitor geeft inzicht in de uitgifte van de kavels op bedrijventerreinen in de regio. Deze informatie is belangrijk om een goed gemeentelijk en regionaal bedrijventerreinenbeleid te maken, gericht op voldoende toekomstbestendige bedrijventerreinen in Regio Foodvalley.

Uitkomsten Monitor Bedrijventerreinen

De monitor bevat informatie over de uitgifte per bedrijventerrein, over de herkomst van de betreffende bedrijven, over de economische sectoren waarin ze actief zijn en over de gemiddelde kavelomvang over het jaar 2021.

  • In 2021 zijn in totaal 13,3 hectare aan kavels op bedrijventerreinen uitgegeven.
  • Deze uitgifte ligt in lijn met het gemiddelde in de afgelopen jaren.
  • De gemiddelde kavelgrootte bedroeg 3.595 m² per uitgegeven kavel. Daarmee was de gemiddelde kavel iets kleiner dan het jaar ervoor.
  • Foodgerelateerde bedrijven waren in 2021 de grootste vragende sector met 41% van de totaal uitgegeven oppervlakte. Daarmee is deze sector wederom sterker vertegenwoordigd dan vorig jaar.
  • De bouw (19%) en de industrie (14%) zijn ook sterk vertegenwoordigd in de uitgegeven kaveloppervlakte.
  • Het overgrote deel van de kavels werd uitgegeven aan bedrijven van lokale herkomst.

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen vormen een belangrijke pijler is de economie. Deze terreinen moeten zo zijn ingericht dat bedrijven er goed kunnen ondernemen en dat ze bijdragen aan de ontwikkeling en verandering van de economie. Bedrijventerreinen spelen een belangrijke rol bij energietransitie, klimaatadaptatie, veiligheid en biodiversiteit. De ontwikkeling naar toekomstbestendige bedrijventerreinen in de regio begint steeds meer vorm te krijgen. Ondernemers investeren in onder andere zonnepanelen, warmtepompen en klimaatbestendige buitenruimten, individueel en in samenwerking met andere ondernemers en met de gemeente. In de monitor zijn voorbeelden en initiatieven opgenomen.

Lees het rapport via de link: Monitor Bedrijventerreinen 2021 (pdf, 848 KB)