Bedrijventerrein De Valk in Barneveld

Monitor Bedrijventerreinen 2022

Jaarlijks laat Regio Foodvalley een ‘Monitor Bedrijventerreinen Regio Foodvalley’ opstellen. De monitor geeft inzicht in de uitgifte van de kavels op bedrijventerreinen in de regio. Deze informatie is belangrijk om een goed gemeentelijk en regionaal bedrijventerreinenbeleid te maken, gericht op voldoende toekomstbestendige bedrijventerreinen in Regio Foodvalley.

Uitkomsten Monitor Bedrijventerreinen

De monitor bevat informatie over de uitgifte per bedrijventerrein, over de herkomst van de betreffende bedrijven, over de economische sectoren waarin ze actief zijn en over de gemiddelde kavelomvang over het jaar 2022.

 • In 2022 zijn in totaal 3,6 hectare aan kavels op bedrijventerreinen uitgegeven.
 • De uitgifte ligt significant lager dan voorgaande jaren. Zo werd er in 2021 voor 13,3
 • hectare aan kavels op bedrijventerreinen uitgegeven.
 • Reden voor de lagere uitgifte waren de beperkte uitgiftemogelijkheden, netcongestie en het Didam-arrest waardoor vertraging ontstond in de grondverkopen
 • Deze uitgegeven hectare is verspreid over 6 bedrijventerreinen in de gemeenten Barneveld, Ede, Wageningen en Nijkerk.
 • De gemiddelde kavelgrootte bedroeg 4.500 m2. Daarmee was de gemiddelde kavel groter dan het jaar ervoor (3.595 m²).
 • Industriële bedrijven waren in 2022 de grootste vragende sector met 79% van het totaal uitgegeven
 • oppervlakte. Daarmee is deze sector sterker vertegenwoordigd dan vorig jaar.
 • Ook de groothandel (21%) is sterk vertegenwoordigd in de uitgegeven kaveloppervlakte.
 • Opvallend is dat er geen kavels zijn uitgegeven in de sectoren food, food-gerelateerd en bouw.
 • Het overgrote deel van de kavels werd uitgegeven aan bedrijven van lokale herkomst.

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen vormen een belangrijke pijler in de economie. Deze terreinen moeten zo zijn ingericht dat bedrijven er goed kunnen ondernemen en dat ze bijdragen aan de ontwikkeling en verandering van de economie. Bedrijventerreinen spelen een belangrijke rol bij energietransitie, klimaatadaptatie, veiligheid en biodiversiteit. De ontwikkeling naar toekomstbestendige bedrijventerreinen in de regio begint steeds meer vorm te krijgen. Ondernemers investeren in onder andere zonnepanelen, warmtepompen en klimaatbestendige buitenruimten, individueel en in samenwerking met andere ondernemers en met de gemeente. In de monitor zijn inspirerende voorbeelden en initiatieven opgenomen.

Lees het rapport via de link: Monitor Bedrijventerreinen Regio Foodvalley 2022 (pdf, 705 KB)