groepsfoto van de partners van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Nieuw programmaplan Living Lab Regio Foodvalley Circulair

In het netwerk Living Lab Regio Foodvalley Circulair werken partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen. Deze partners financieren en organiseren gezamenlijk het programma. Het Living Lab Regio Foodvalley bestaat sinds 2019. Afgelopen jaar is hard gewerkt aan het schrijven van een nieuw programmaplan 2023-2026. De officiële start van dit nieuwe plan was op 9 februari. Tijdens deze bijeenkomst hebben al 40 partners de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Circulair denken en doen is in deze tijd geen luxe of keuze meer, maar noodzaak. Door hoge prijzen of slechte leverbaarheid van grondstoffen en onderdelen, nieuwe regelgeving en wensen van klanten, is het hard nodig om aan de slag te gaan met materialen en grondstoffen. Dat geldt voor bedrijven, maar ook voor overheden, onderwijsinstellingen en andere partijen. Iedereen heeft verantwoordelijkheid in de keten en het is zaak om kennis te verzamelen, strategische keuzes te maken en aan de slag gaan.

Gezamenlijk met bedrijfsleven, onderzoek onderwijs en overheid vormt het Living Lab een sterk en actief netwerk, inspireren de partners elkaar en anderen en versnellen ze de ontwikkeling van de circulaire economie in Regio Foodvalley. Het netwerk is succesvol in leren en experimenteren en de samenwerking leidt tot nieuwe verbindingen en projecten.

Voor de komende programmaperiode van 2023-2026 is een verdere uitbouw en ontwikkeling van circulaire thema’s nodig. Circulaire economie raakt de hele samenleving en is urgent. Het ombuigen en rond maken van kringlopen maakt mens, planeet en economie toekomstbestendig en duurzaam. Concreetheid,
impact en implementatie zijn onmisbaar om dat te gaan halen.

Aanpak

Voor het netwerk in Regio Foodvalley wordt een scala aan activiteiten georganiseerd gericht op activeren, initiëren, inspireren, doorverwijzen, verder helpen en samen leren. Het Living Lab Circulair wil concreet projecten uitvoeren en gewenste ontwikkelingen opschalen. Het netwerk wil agenda stellend zijn en zorgen dat circulair denken en doen het nieuwe normaal wordt. Het Living Lab doet dat niet alleen, maar geeft input en brengt mensen en partijen samen en in beweging. Daarbij maken ze zo veel mogelijk gebruik van wat er al gebeurt en sluiten aan bij programma’s, netwerken, activiteiten en stakeholders in de regio en daarbuiten.

Download het programmaplan in het kort van Living Lab Regio Foodvalley Circulair 2023-2026
Of kijk voor meer informatie op de website van Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Het netwerk Living Lab Regio Foodvalley Circulair pakt het thema circulaire economie op uit de Strategische Agenda van Regio Foodvalley.