Onderzoek naar handige overstappunten in Regio Foodvalley

Regio Foodvalley werkt aan een netwerk van zogenoemde ‘mobipunten’. Dat zijn multimodale overstappunten (ook wel ‘hubs’ genoemd) waar mensen gemakkelijker kunnen overstappen tussen de auto, het OV (trein/bus) of de fiets/e-bike. De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om op verschillende plekken in Regio Foodvalley mobipunten te realiseren.

Mobipunten dragen bij aan een betere bereikbaarheid van Regio Foodvalley. Dat is belangrijk, want tot 2040 worden in Regio Foodvalley 40.000 nieuwe woningen gebouwd en dat zorgt voor extra verkeersbewegingen. In de Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley - die onlangs is opgesteld - staat wat we kunnen en moeten doen om de bereikbaarheid van de regio op een duurzame, slimme en veilige manier te versterken. Eén van de manieren die wordt genoemd, is het maken van mobipunten waar inwoners gemakkelijker kunnen overstappen tussen de auto, het OV (trein/bus) of de fiets/e-bike (of andersom). “We proberen inwoners te “verleiden” de auto te laten staan en met de fiets naar een mobipunt te reizen en daar trein of bus te pakken”, zegt wethouder Engbert Stroobosscher, in het regiobestuur verantwoordelijk voor mobiliteit. “We besteden bij het ontwerp van een mobipunt extra aandacht aan voorzieningen om fietsen te parkeren zodat het aantrekkelijker wordt om de fiets in plaats van de auto te pakken.”

Twee fasen

De afgelopen tijd is in twee fasen onderzoek gedaan naar de kansen voor het maken van mobipunten:

  • In de eerste fase onderzochten we of mobipunten voor ónze regio van betekenis kunnen zijn. Dat is zo. Regio Foodvalley heeft een visie opgesteld en een routekaart om het realiseren van mobipunten stap voor stap werkelijkheid te laten worden.
  • Tijdens de tweede fase brachten wij voor een aantal mogelijke mobipunten in kaart met welke partners wij moeten samenwerken om op zo’n locatie een mobipunt mogelijk te maken en wat daar allemaal bij komt kijken. Het resultaat is dat wij voor zeven locaties (Veenendaal-De Klomp, Wageningen Busstation, Station Rhenen, Nijkerk Corlaer, Harskamp, Ede A12 (Poortwachter) en Barneveld-Noord) min of meer concrete plannen/ideeën voor mobipunten hebben gemaakt.

De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt en wordt bekeken hoe het plan kan worden uitgevoerd.