Groepsfoto van de leden van het algemeen bestuur Regio Foodvalley

Ontwerpbegroting Regio Foodvalley akkoord

Het algemeen bestuur heeft op donderdag 6 april 2023 de ontwerpbegroting Regio Foodvalley 2024-2027 goedgekeurd. De ontwerpbegroting is, via de colleges van burgemeester en wethouders, aangeboden aan de gemeenteraden van de acht regiogemeenten.

Kaderbrief

De gemeenteraden ontvingen in januari 2023 de Kaderbrief 2024-2027. In de kaderbrief staan de richtlijnen van de regio. In de periode van eind januari tot begin maart is de kaderbrief in alle gemeenteraden besproken. Op basis van de kaderbrief is vervolgens de ontwerpbegroting 2024-2027 gemaakt.

Proces

De gemeenteraden ontvangen via de colleges van burgemeester en wethouders de ontwerpbegroting, zij kunnen eventueel een zienswijze indienen. De zienswijzen worden meegenomen voordat de begroting definitief wordt vastgesteld door het algemeen bestuur op vrijdag 9 juni 2023. Na vaststelling van de begroting wordt deze aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Download via deze link de ontwerpbegroting Regio Foodvalley 2024-2027 (pdf, 2 MB)