Luchtfoto van de brug bij Rhenen

Onze speerpunten voor een nieuw kabinet

In Regio Foodvalley wonen 365.000 mensen. Door de aantrekkelijke ligging, tussen het westen en natuur, groeit het aantal inwoners naar 500.000 in 2040. Dat maakt het één van de snelst groeiende regio’s in Nederland. Uniek voor deze regio is de productie van voedsel. Gezonde voeding, duurzaam geproduceerd. Acht gemeenten, twee provincies, zeventien onderwijs- en kennisinstellingen en meer dan 30.000 ondernemers werken samen in het kenniscluster agrifood. Onderzoek, onderwijs en agrarisch ondernemen versterken elkaar en leveren een belangrijke bijdrage aan het Nederlandse verdienvermogen.

Geen woorden, maar daden!

Tegelijkertijd zijn er in dit gebied grote uitdagingen. Kenmerken voor de regio zijn de grote aantallen agrarische bedrijven in de intensieve veehouderij en de ligging naast de prachtige Veluwe. De landbouwtransitie is hier dus een forse uitdaging, maar ook een kans. Een kans om de landelijke doelen voor stikstof te behalen door stikstofuitstoot in de landbouw te verminderen. Een van de manieren om aan natuurherstel te werken. Daar is actie voor nodig. Met goede verdienmodellen kunnen boeren zich inzetten om het landschap te beheren. Want: duurzame landbouw ontstaat door te zorgen voor een aantrekkelijke prijs voor het verbouwen van duurzame producten.

De regio kent daarnaast een grote verstedelijkingsopgave van zo’n 40.000 woningen. Deze verstedelijkingsopgave ‘meer landschap, meer stad’ heeft grote ruimtelijke impact op de bestaande leefomgeving in dit zeer ‘veedicht’ gebied. En drukt daarmee op de groeicapaciteit en het welvaartsniveau van de regio. Ook daar vragen we om daden.

Oproep aan het kabinet

We vragen het nieuwe kabinet om met ons samen te werken als één overheid. Zodat we het grote potentieel van Regio Foodvalley kunnen verzilveren. En dus doen wij een oproep aan het nieuwe kabinet om zich in te zetten voor:

  1. Behoud en versterk de internationale innovatie- en kennispositie in Regio Foodvalley
  2. Breng de regio in positie voor een succesvolle landbouwtransitie
  3. Maak groei van de regio bereikbaar