Op bezoek in Brussel

Regio Foodvalley was op 10 en 11 oktober als FoodNL aanwezig tijdens de ‘Europese Week van regio's en steden’ in Brussel. Een groot jaarlijks evenement over regionaal beleid. Regio's en steden laten zien hoe zij het beleid van de Europese Unie omzetten naar de praktijk. Ook brengen zij het belang van lokale en regionale overheden voor een goed bestuur in Europa naar voren. Het thema van de week was ‘Bloeiende regio’s, sterker Europa’. FoodNL is een samenwerking tussen AgrifoodCapital, Greenport Venlo en Regio Foodvalley. Omdat FoodNL verkennende gesprekken start met de regio Rivierenland/Fruitdelta over samenwerkingsmogelijkheden, sloot deze regio bij het programma aan.

Programma

We spraken met de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU die ons bijpraatte over de landbouwontwikkelingen in Brussel. Ook spraken we met het Comité van de Regio’s. Deze organisatie is betrokken bij het opstellen van een advies aan de Europese Commissie over duurzame voedselsystemen. De regio’s Vlaanderen en Galicië lieten zien hoe zij als clusters omgaan met innovatieve ontwikkelingen op het gebied van eiwittransitie en voeding en gezondheid. Smart Sensors 4 Agri Food (SS4F) werd gepresenteerd als een voorbeeld van een goedlopend partnership, dat inzet op digitalisering in de agrifoodsector, om die meer duurzaam en weerbaar te maken. Deelnemers komen uit 17 lidstaten, waaronder vanuit Nederland AgrifoodCapital, Foodvalley NL en Oneplanet.

Hierna stond een ontmoeting met Europarlementariërs op het programma. Naast de laatste ontwikkelingen op het gebied van de landbouwpolitiek spraken we met Bert-Jan Ruissen (SGP) en Tom Berendsen (CDA) ook over mogelijke kansrijke andere regio’s in de Europese Unie om mee samen te werken, over de actualiteit in de opmaat naar EU-verkiezingen en de stand van zaken rond ‘duurzame voedselsystemen’ en de kansen daarin voor onze regio’s.

Food NL

FoodNL is een alliantie van Regio Foodvalley en twee andere triple-helix regio’s met een sterk agrifood karakter: AgrifoodCapital (Noordoost Brabant) en Greenport Venlo. Omdat veel Europese wetten en regels impact hebben op onze regio’s is een evenement als de ‘Europese Week van regio's en steden’ een uitgelezen kans om contacten met potentiële internationale partners aan te knopen en bestaande contacten verder te verstevigen. FoodNL doet dat ook tijdens andere netwerkbijeenkomsten zoals bijvoorbeeld de Grüne Woche in Berlijn. Dit soort bezoeken zijn vaak een belangrijke stap om te zorgen dat Europese subsidies in onze regio’s terechtkomen of we kunnen samenwerken in Europese projecten. In ons geval gaat dat om subsidies om duurzame agrifood innovaties mogelijk te maken. Want FoodNL ontwikkelt samen met andere Europese regio’s met hulp van Europese fondsen projecten op de twee thema’s eiwittransitie en voedsel & gezondheid.

Eiwittransitie

In de transitie naar het duurzaam gebruik van eiwitten, werkt FoodNL samen aan het ontwikkelen van instrumenten die optimale voedselkeuzes ondersteunen. De focus ligt daarbij op het ontwikkelen van nieuwe en Europese plantaardige producten, duurzame dierlijke eiwitten (circulaire varkenshouderij en insecten) en het beïnvloeden van consumentengedrag.

Voedsel en gezondheid

FoodNL verbindt wetenschap en bedrijfsleven om innovaties te creëren die bijdragen aan een gezonde voedselomgeving voor onze groeiende bevolking. Samen werken we aan het ontwikkelen van kennis en bewustzijn van de bijdrage die gezond en duurzaam voedsel heeft op de gezondheid en vitaliteit van mensen.

Met een gezamenlijk programma op Voeding & Gezondheid werkt FoodNL doelgericht naar gezonde, duurzame en betaalbare voeding in 2028. Voor iedereen. Met verschillende programma’s wil FoodNL met oplossingen komen die maatgevend zijn voor Nederland en de rest van Europa. Het proactief brengen en halen van nieuwe kennis en inzichten is onlosmakelijk verbonden met de ambitie van FoodNL.