Groepsfoto's van de bestuurders die het Gelrepact hebben ondertekend.

Provincie en arbeidsmarktregio’s pakken samen het arbeidstekort aan

De arbeidsmarkt in Gelderland wordt steeds krapper. Nooit stonden er zoveel vacatures open, terwijl er nog duizenden mensen langs de kant staan. Provincie Gelderland en de zes arbeidsmarktregio’s sluiten een Gelrepact om samen de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘In alle sectoren komen we mensen tekort. We staan voor enorme uitdagingen voor wonen en energie. Wie gaan die huizen bouwen? Wie plaatsen de zonnepanelen op het dak? We hebben alle talent nodig om die vacatures te vullen. Dat kan alleen als we samenwerken en iedereen meedoet.’

Stijgende arbeidstekorten

De tekorten op de Gelderse arbeidsmarkt nemen snel toe. In het 1e kwartaal van 2022 stonden er 5 vacatures open voor 1 werkzoekende (UWV). Dat is 3 keer zoveel dan een jaar daarvoor. Vooral in de techniek, bouw, onderwijs en zorg is een groeiend tekort aan goed opgeleide vakmensen. Tegelijkertijd verandert het werk snel, waardoor we moeten blijven investeren in scholing en ontwikkeling.

Wethouder Arnold Versteeg (Ede), bestuurlijk verantwoordelijk voor het thema Human Capital in Regio Foodvalley: "De samenwerking in het Gelrepact biedt kansen om op regionaal niveau arbeidsmarktvraagstukken op te pakken. De samenwerking geeft mogelijkheden om binnen Regio Foodvalley op korte en lange termijn genoeg arbeidskrachten te behouden én aan te trekken. Een leven lang leren is hiervoor een belangrijke voorwaarde."

Leven Lang Ontwikkelen

Met het Gelrepact gaan de provincie en de arbeidsmarktregio’s nauwer samenwerken om sneller en beter de arbeidstekorten aan te pakken. De komende 2 jaar zet het Gelrepact in op het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen en het bevorderen van de instroom in krapteberoepen.

Best Practices en Onderzoek

We stimuleren (boven) regionale best practices om werknemers om- en bij te scholen en om werkzoekenden, zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar een baan die bij hun past. We delen onze kennis en doen onderzoek naar de knelpunten op de arbeidsmarkt. Provincie Gelderland zet 3 miljoen euro voor de uitvoering van het Gelrepact.

Talent Beter Benutten

Peter Kerris: ‘Met het Gelrepact slaan we handen ineen om de arbeidstekorten terug te dringen. We delen kennis, leren van elkaars ervaringen en gaan het talent in de regio’s nog beter benutten. En er is heel veel talent in Gelderland!

Bekijk ook de video van het Gelrepact met de voorbeelden uit de zes arbeidsmarktregio's in Gelderland (totaal 11.29 minuten). Bij 8.05 minuten start het voorbeeld uit Regio Foodvalley. Elske Mouw, directeur Epos vertelt over de Food Academy Nijkerk dat zich inzet voor een beter aanbod voor food professionals.