Provincie en regio’s pleiten in Den Haag voor versterken OV

Zonder goed openbaar vervoer, valt er weinig meer te reizen. Investeer daarom in de bereikbaarheid van de regio’s. Dat is de boodschap die de provincie Gelderland en zes Gelderse regio’s vandaag richtten aan kabinet en Tweede Kamer. Zij overhandigden vanmiddag een speciale OV-chipkaart (pdf, 601 KB) en riepen het Rijk op om samen met provincie, regio’s en gemeenten te investeren in het openbaar vervoer. Gedeputeerde Jan van der Meer: “Nóg meer bezuinigen op het openbaar vervoer is onaanvaardbaar. Dat is slecht voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in steden en landelijk gebied, slecht voor het milieu omdat meer mensen tóch weer de auto pakken en slecht voor de economische ontwikkeling en de brede welvaart in Gelderland.”

Het openbaar vervoer in Gelderland staat onder grote druk. Als er niets gebeurt, wacht een tekort van 27 miljoen in 2027 dat vooral wordt veroorzaakt door gestegen brandstofprijzen en personeelskosten waarvoor de provincie amper wordt gecompenseerd door het Rijk. Dat betekent dat nóg meer buslijnen in steden, dorpen en landelijk gebied worden geschrapt met grote gevolgen voor (kwetsbare) inwoners, scholieren, studenten, forensen en recreanten. Het zet de leefbaarheid van steden, dorpen en landelijk gebied steeds verder onder druk, terwijl het aantal inwoners en ondernemers blijft toenemen; de komende jaren bouwen we 104.000 nieuwe woningen. Als de bereikbaarheid van de regio’s afneemt, heeft dat directe gevolgen voor de economische ontwikkeling en dus voor de brede welvaart van de grootste provincie van ons land, Gelderland.

De boom is helemaal kaal

Provincie en regio’s hebben de afgelopen jaren al fors gesneden in het openbaar vervoer. “Wij hebben al het laag- én hooghangend fruit inmiddels geplukt. Het dorre hout is eruit. De boom is kaal”, zegt Jan van der Meer, gedeputeerde openbaar vervoer van de provincie Gelderland. “Nóg minder OV leidt tot méér autogebruik of vervoersarmoede als mensen zich geen auto kunnen veroorloven. Openbaar vervoer is éssentieel als wij nieuwe woningen moeten bouwen en willen bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.”

Rijksbijdragen

Provinciale Staten van Gelderland besloten recent om voor dit jaar € 13 miljoen extra te investeren in het openbaar vervoer, zodat het huidige vervoersaanbod kan blijven bestaan. “Maar er is een structurele oplossing nodig. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, van provincie, van regio’s en van gemeenten. Wij roepen het Rijk op om ook te investeren in het openbaar vervoer als essentiële voorwaarde voor een duurzame bereikbaarheid van de regio’s.”