Food Academy Nijkerk

Regio Foodvalley dient projecten in bij het Gelrepact

In Regio Foodvalley staan wij voor grote uitdagingen met een dynamische en zeer krappe arbeidsmarkt. Wij zetten ons in voor het in gezamenlijkheid bouwen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Het Gelrepact helpt ons hier een stap verder in. Met dit samenwerkingsprogramma zoeken we gezamenlijk naar oplossingen voor gedeelde vraagstukken. We delen kennis en informatie, maar er is ook ruimte voor uitvoering en financiering voor regionale arbeidsmarkt projecten. 

Subsidie

Het komende anderhalf jaar zet het Gelrepact in op het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen en het bevorderen van de instroom in krapteberoepen. De provincie Gelderland heeft daarvoor een subsidieregeling voor arbeidsmarktprojecten opengesteld. Het algemeen bestuur van Regio Foodvalley heeft op vrijdag 28 oktober ingestemd met het indienen van een subsidieaanvraag van € 350.000 voor de voorgestelde regionale projecten.

Human Capital projecten

Regio Foodvalley dient een aanvraag via het Gelrepact in voor vijf projecten:

 1. Regio Foodvalley Bouwt Aan Werk
  Dit project focust zich op een structurele, intensieve en continue werving van nieuwe zij-instromers door het inzetten van een brede campagne. Geïnteresseerden krijgen een vast aanspreekpunt worden begeleid naar een opleiding en/of baan.
 2. Leven Lang Ontwikkelen met Food Academy Nijkerk (FAN)
  De FAN ziet dat het juist van belang is om bewustwording rondom leren en ontwikkelen te creëren bij bedrijven die nog geen lid van de FAN zijn.
 3. Leven Lang Ontwikkelen Festival
  Het Leerwerkfestival is hét evenement in de Regio Foodvalley waarbij werkzoekenden, werkenden, werkgevers, onderwijsprofessionals, Leerwerkloket Regio Foodvalley elkaar ontmoeten, informeren en inspireren over leren en werken, loopbaan, en leven lang ontwikkelen.
 4. Oriëntatiecarrousel in de Energietransitie.
  Het Leerwerkloket wil met de Oriëntatiecarrousel de leemte in concreet aanbod aan oriëntatiemogelijkheden binnen de energietransitie invullen, maatwerk bieden en het netwerk uitbouwen en onderhouden voor de regionale arbeidsmarkt.
 5. Scholingsvouchers voor werkenden
  Met de Scholingsvouchers binnen dit project richten we ons op een doelgroep werkenden en dan expliciet werkenden die niet in aanmerking komen voor de scholingsgelden van het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT).

Daarnaast neemt Regio Foodvalley ook deel aan een bovenregionaal project “Leercultuur stimuleren’ en dient ook daarvoor een subsidieaanvraag in van € 85.000. Met het project ‘Leercultuur’ wordt vanuit vragen van ondernemers op het gebied van leren & ontwikkelen van medewerkers gestart met het vormgeven van een lerende cultuur en het uitwisselen van ervaringen via een lerende community.

De zes arbeidsmarktregio’s kunnen tot 29 november de aanvragen indienen. Eind 2022 of begin 2023 vernemen wij van provincie Gelderland of de ingediende projecten in aanmerking komen voor de subsidie.  

Gelrepact

Op donderdag 29 september heeft wethouder Arnold Versteeg (Ede), bestuurlijk verantwoordelijk voor het thema Human Capital in Regio Foodvalley het Gelrepact namens de regio ondertekend. Het Gelrepact is een samenwerkingsprogramma tussen de zes arbeidsmarktregio’s in Gelderland en provincie Gelderland. Wij gaan in dit verband nauwer samenwerken om sneller en beter de arbeidstekorten aan te pakken.

In de video van het Gelrepact wordt de Food Academy Nijkerk uitgelicht als voorbeeld in Regio Foodvalley.

Lees ook het artikel: “Provincie en arbeidsmarktregio’s pakken samen het arbeidstekort aan”

Bronvermelding foto: Food Academy Nijkerk