Regio Foodvalley heeft oplossing voor aanpak Knooppunt A1-A30

De aanpak van Knooppunt A1-A30 bij Barneveld - samen met Knooppunt Hoevelaken van essentieel belang voor de belangrijke economische corridor tussen West-, Midden- en Oost-Nederland - mag niet vertragen. Dat dreigt wel te gebeuren, nu minister Mark Harbers een voorlopige streep wil zetten door de aanpak van dit knooppunt. Daarom stelt Regio Foodvalley voor de aanpak van het fileknelpunt A1-A30 te faseren. “Dat zorgt voor minder files, minder ongelukken, is goedkoper en kan zonder verdere vertraging worden uitgevoerd.”

Dat zegt wethouder Engbert Stroobosscher, in Regio Foodvalley verantwoordelijk voor mobiliteit en bereikbaarheid. Het voorstel om te faseren, staat in een brief die naar de Tweede Kamer is gestuurd (pdf, 737 KB). Op woensdag 5 juli 2023 debatteert de Tweede Kamer onder meer over het voornemen van de minister.

Draaischijf Midden-Nederland

Regio Foodvalley is erg bezorgd over het kabinetsplan. “De A1 is één van de belangrijkste economische corridors tussen Randstad, Midden- en Oost-Nederland én Duitsland. De bereikbaarheid van Midden-Nederland staat door de huidige en de toekomstige groei onder druk. Dat geldt ook voor de leefbaarheid. Een adequate aanpak van beide knooppunten is noodzakelijk, zeker als de komende jaren zo’n 125.000 nieuwe woningen in Midden-Nederland worden gebouwd. Als er niets gebeurt, slibt deze economische levensader dicht en draait de draaischijf steeds moeilijker. Juist dáárom dragen de provincie Gelderland en Regio Foodvalley óók bij aan de aanpak van dit knelpunt.”

Oplossing

Regio Foodvalley begrijpt het lastige parket waarin de minister zich bevindt. “Maar wij willen graag met de minister zoeken naar oplossingen. Omdat wij, net als de minister, verdere stilstand willen voorkomen en tegelijkertijd willen bijdragen aan de woningbouwopgave, is het voorstel de aanpak van het fileknelpunt A1-A30 te faseren: eerst de zuidzijde (een extra boog van A1 richting A30 en een extra boog van A30 richting A1). Dat zorgt voor minder files, minder ongelukken, is goedkoper en kan zonder vertraging worden uitgevoerd”, licht wethouder Stroobosscher toe.

Positieve effecten

Een gefaseerde aanpak heeft op korte termijn al grote positieve gevolgen:

  • Betere doorstroming van het verkeer: van de A30 naar de A1 richting Apeldoorn (geen verkeerslichten meer) en van de A1 naar de A30 richting Ede (geen verwarring meer tussen spits- en uitvoegstrook);
  • Minder files op de A1 en de A30, want er is sprake van een betere doorstroming;
  • Minder ongevallen, want de situatie is overzichtelijker en de beruchte ‘botsbocht’ is verdwenen;
  • Minder economische schade voor de logistieke sector;
  • Minder schadelijke uitstoot door filerijden;
  • Goedkoper dan wanneer Knooppunt A1-A30 helemaal wordt aangepakt.

Overleg

“Wij dringen er bij de minister op aan met ons en de provincie Gelderland te overleggen over een gefaseerde aanpak van Knooppunt A1-A30. Wij nodigen hem binnenkort uit om dit te bespreken”, zegt wethouder Engbert Stroobosscher.