Regio Foodvalley intensiveert samenwerking met gemeente Putten

Regio Foodvalley en gemeente Putten hebben ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst om de samenwerking op de thema's Landbouw en Voedsel te versterken. Deze overeenkomst betekent geen toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van Regio Foodvalley, maar richt zich specifiek op een intensievere samenwerking binnen deze twee thema’s.

Het college van burgemeester en wethouders van Putten heeft in juli dit jaar schriftelijk aangegeven dat zij graag willen samenwerken op de thema's Landbouw en Voedsel en hebben ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst. Het algemeen bestuur Regio Foodvalley heeft op vrijdag 22 september ook ingestemd. Vanaf 1 januari 2024 gaat de samenwerking officieel in.

Samenwerken

Vanwege het agrarische karakter van de gemeente Putten en haar betrokkenheid bij een aantal regionale projecten zoals o.a. het functieveranderingsbeleid en deelname aan het Landbouwnetwerk is dit een volgende stap om de samenwerking op dit thema te intensiveren en ook te formaliseren.