Groepsfoto van de ondertekening. Op de groepsfoto staan van links naar rechts: Becky, Robert Gelinck (Aeres Wageningen),Toine Timmermans (Stichting Samen Tegen Voedselverspilling), Gerard van Deelen (Regio Foodvalley) en René Krebber (Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk)

Regio Foodvalley officieel partner van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling

Regio Foodvalley heeft vanmiddag de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Samen Tegen Voedselverspilling ondertekend en is hiermee officieel partner geworden. Zo maakt de regio haar jarenlange inspanning in het voorkomen van voedselverspilling en inzet op circulaire voedselketens nog sterker. De ondertekening vond plaats tijdens de Verspillingsvrije Week op de Wageningen Campus. Wethouder Gerard van Deelen (Scherpenzeel), bestuurlijk verantwoordelijk voor het thema Voedsel in Regio Foodvalley en Toine Timmermans, directeur van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling ondertekenden de overeenkomst. Aanwezig daarbij waren ook de mascotte van de Verspillingvrije week ‘Becky’ en vanuit de Regio Foodvalley een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven René Krebber (eigenaar Zakelijkbezorgd en voorzitter bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk) en het onderwijs Robert Gelinck (opleidingsmanager bij Aeres Wageningen).

Samen tegen voedselverspilling

Regio Foodvalley en de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling maken met het formele partnerschap nu ook zichtbaar dat het terugdringen van voedselverspilling gezamenlijke actie en betrokkenheid vraagt. De regio heeft een actieve aanpak tussen onderwijs, ondernemers en overheid en werkt al aan diverse projecten. De afgelopen jaren deden bijvoorbeeld tientallen restaurants mee aan challenges zoals ‘Restaurants van Morgen’ om voedselverliezen te verlagen en daarmee kosten te besparen. Ook experimenteren ondernemers met het verwaarden van reststromen tot nieuwe producten, zoals fermenteren, teelt van oesterzwammen op koffieprut en gezamenlijke afvalcollectie en verwerking in binnensteden. Hierbij daagt de regio MBO, HBO en WO studenten uit om vragen van het bedrijfsleven op te lossen. Daarnaast betrekken de regiogemeenten hun inwoners bij het thema door acties in de Verspillingsvrije week en daarover informatie te geven. Regio Foodvalley biedt handvaten en inspiratie aan MKB-bedrijven, scholen en gemeenten om telkens een stap verder te gaan en ook te kijken naar de hele keten van grond tot mond.

Wethouder Gerard van Deelen: “Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst is een logisch vervolg van onze samenwerking met de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Voor de verschillende regionale activiteiten voor het terugdringen van voedselverspilling is de Stichting een belangrijke adviespartner en staat ons met raad en daad bij.”  

Toine Timmermans, directeur van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling: “Wij staan als overkoepelende partij van meer dan 100 partners pal voor een voedselsysteem in Nederland zonder verspilling. Daarbij springt ketensamenwerking er ook voor ons uit, net als het stimuleren van consumenten. Met onze partners kunnen we een vuist maken om spelregels te veranderen. En als belangrijk ingrediënt voor het behalen van de doelstellingen zien wij het rapporteren over werkelijke cijfers want alleen door te meten komen we erachter waar en wat voedselverspilling eigenlijk inhoudt. De kracht van de stichting zit in haar partners en we zijn blij dat de Regio Foodvalley met haar acht gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven daar vanaf nu ook officieel bij hoort.”

Verspillingsvrije week

Het is deze week (12- 18 september) de nationale Verspillingsvrije week. Overal in Nederland is aandacht voor het tegengaan van voedselverspilling, koken met restjes, correct bewaren van eten en goede voorbeelden van gemeenten, inwoners, bedrijven en instellingen. Drijvende kracht achter deze activiteiten is de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling die als missie heeft voedselverspilling te halveren voor 2030. Daarmee houden we in Nederland jaarlijks 1 miljard kilo goed voedsel binnen de keten. Regio Foodvalley steunt dit doel en werkt al jarenlang aan het verminderen van voedselverspilling bij inwoners, bedrijven, onderwijs en overheden.

Foto: Guy Akkermans