Hand vol met lupinebonen

Regio Foodvalley partner Green Deal Eiwitrijke Gewassen

Hans van der Pas, bestuurlijk verantwoordelijk voor de regionale eiwittransitie, ondertekent namens Regio Foodvalley op 14 juli 2022 de Green Deal Eiwitrijke Gewassen. De Green Deal is de uitwerking van de Nationale Eiwitstrategie van het ministerie van LNV. Partijen uit de hele eiwitketen zijn hierbij betrokken.

Hans van der Pas, bestuurlijk verantwoordelijk voor de regionale eiwittransitie, ondertekent namens Regio Foodvalley op 14 juli 2022 de Green Deal Eiwitrijke Gewassen. De Green Deal is de uitwerking van de Nationale Eiwitstrategie van het ministerie van LNV. Partijen uit de hele eiwitketen zijn hierbij betrokken.

Eiwitrijke gewassen

Het Nederlandse klimaat is uitermate geschikt voor het telen van eiwitrijke gewassen zoals eiwitrijke vlinderbloemige (o.a. (veld)bonen, erwten en lupines). Daarnaast dragen deze gewassen ook bij aan de bodemkwaliteit en de biodiversiteit.  Alleen door samenwerking in de hele eiwitketen is het mogelijk plantaardige eiwitten van Nederlandse bodem bij de consument te krijgen. De Green Deal gaat daarom ook over het aanjagen van alle activiteiten rondom (nieuwe) eiwitrijke gewassen, van teelt tot consument en alle stappen die daartussen zitten.

Green Deal

De ambitie van de Green Deal Eiwitrijke Gewassen is om een rendabele en duurzame Nederlandse teelt van stikstofbindende vlinderbloemigen in te zetten voor menselijke consumptie. Met betrokkenheid van de hele keten. De Green Deal versnelt:

  • Realisatie van de in de Nationale Eiwitstrategie om meer eiwit zelfvoorzienend te worden;
  • Een gezond verdienmodel voor Nederlandse telers van vlinderbloemigen (stikstofbinders);
  • Gebruik van vlinderbloemigen van eigen bodem als grondstof voor levensmiddelen;
  • Optimalisatie van de keten: veredeling, teelt, verwerking, productinnovatie en voedselomgeving.

Regio Foodvalley

Een duurzamer voedselsysteem draagt bij aan het voeden van de groeiende wereldbevolking en het verbeteren van het klimaat. We werken aan een voedselsysteem waarin we gevarieerd eten met een gezonde balans in de consumptie van plantaardige en dierlijke eiwitten. De balans tussen de consumptie van dierlijke en plantaardige eiwitbronnen willen we verleggen van 60/40 naar 40/60 procent. Het ondertekenen van de Green Deal Eiwitrijke Gewassen en de deelname in de uitvoering past in onze Strategische Agenda. De Green Deal is mede opgesteld met meer dan 40 partijen uit de hele eiwitketen.