Regio Foodvalley: Remkes onderstreept de noodzaak samen aan de slag te gaan

Het rapport van Johan Remkes onderstreept de noodzaak om samen aan de slag te gaan. Dat zegt wethouder Jan Pieter van der Schans van de gemeente Ede namens de acht gemeenten in Regio Foodvalley. ,,Remkes heeft goed geluisterd naar de boeren en erkent dat velen in een lastige positie zitten en dat veel de afgelopen maanden niet goed is gegaan. Tegelijkertijd onderstreept hij dat de natuur niet kan wachten. Daarom is het belangrijk om snel samen aan de slag te gaan.’’

Noodzaak

Regio Foodvalley onderschrijft de noodzaak om de uitstoot van stikstof te verminderen en de natuur te herstellen. De stikstofplannen van het kabinet zijn zeer ingrijpend en hebben de voorbije maanden tot een impasse geleid. Regio Foodvalley ziet in het rapport van Remkes aanknopingspunten om uit de impasse te komen.

Maatwerk

Remkes schrijft dat het kabinet voortdurend oog moet houden voor de menselijke maat. Abstracte doelen uit het landelijke en regionale beleid moeten worden vertaald naar de individuele boerenerven. Van der Schans: ,,Deze aanbeveling onderschrijft Regio Foodvalley van harte. Wij krijgen de komende jaren in onze regio te maken met veel boeren die hun bedrijf willen veranderen of willen stoppen. Wij moeten maatwerk bieden om dat voor iedere boer mogelijk te maken. Ik roep het kabinet op hierbij gebruik te maken van de kennis van de lokale overheden in onze regio.’’

Innovatie

Remkes ziet bewezen en juridisch houdbare innovatie als een belangrijk instrument voor het behalen van de doelstellingen en pleit voor een nationaal innovatieprogramma. Van der Schans: ,,Regio Foodvalley kent een lange traditie van innovatie. Juist in ónze regio komen kennis en praktijk bij elkaar. In de Regiodeal Foodvalley wordt hard gewerkt aan innovaties die de sector vooruit brengen. Als het kabinet zo’n innovatieprogramma ook ziet zitten, brengen wij die kennis graag in."

Perspectief

Regio Foodvalley heeft de afgelopen jaren – samen met onze agrarische sector – hard gewerkt aan plannen om de uitstoot naar beneden te brengen. Daarnaast werkt de regio aan een duurzaam perspectief voor een gezonde toekomstbestendige agrarische sector.