Regio Foodvalley stemt in met samenwerkingsovereenkomst gemeente Bunschoten

Regio Foodvalley heeft ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Bunschoten om de samenwerking op het thema Voedsel mogelijk te maken. Deze overeenkomst betekent geen toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van Regio Foodvalley, maar richt zich specifiek op een intensievere samenwerking binnen dit thema.

Het college van burgemeester en wethouders van Bunschoten heeft eerder deze maand, vooruitlopend op het raadsvoorstel, schriftelijk aangegeven dat zij graag willen samenwerken op het thema Voedsel in Regio Foodvalley. Het algemeen bestuur van Regio Foodvalley heeft op vrijdag 27 oktober ingestemd. De gemeenteraad van Bunschoten neemt op 14 december een besluit over de samenwerking. Na positieve besluitvorming van de raad zal de samenwerking vanaf 1 januari 2024 officieel ingaan.

Samenwerken    

Bunschoten-Spakenburg kent en lange traditie als het gaat om voedsel. Dat zie je terug in het rijke boeren- en vissersverleden en kenmerkt ook nu nog de lokale economie met relatief veel food- en foodgerelateerde ondernemingen en werkgelegenheid. Veel van deze bedrijven opereren niet alleen lokaal, maar ook regionaal, landelijk en internationaal. Bunschoten heeft de ambitie om blijvend te werken aan het verduurzamen van de voedselketen en samen te werken aan een gezonde en duurzame regio. Samen met bedrijven uit Bunschoten-Spakenburg willen ze een actieve bijdrage leveren door samen te werken aan duurzaam en innovatief ondernemen, waarbij gezonde voeding centraal staat.