Regio Foodvalley verkent de economie van de toekomst

Het bestuur van Regio Foodvalley vindt inspiratie voor economisch perspectief in het rapport "NEXT ECONOMY & impact op bedrijven en ruimte in Regio Foodvalley". Dit rapport is opgesteld door een extern bureau om de economische mogelijkheden en ontwikkelingsrichtingen voor de toekomst voor Regio Foodvalley te verkennen. Dit onderzoek is bedoeld als inspiratiedocument dat uitnodigt tot dialoog en samenwerking met de regiogemeenten en andere partners.

Waarom deze verkenning?

Een van de belangrijkste doelen van deze verkenning is om inspiratie op te doen voor de toekomst van de regio. De eerste ideeën die in het rapport worden geschetst zijn nog niet diepgaand onderbouwd en onderzocht op haalbaarheid. Ze komen voort uit interviews, workshops en brainstromsessies gecombineerd met deskresearch. De opsteller heeft dit vertaald naar inspirerende en creatieve verhaallijnen en discussiemodellen. Het geeft een beeld van kansrijke nieuwe ecosystemen gerelateerd aan toekomstige trends en verdienmodellen. Het rapport dient als een bron van inspiratie voor verdere discussie.

In Regio Foodvalley worden de komende jaren 40.000 huizen bijgebouwd, daarnaast staat de regio voor verschillende uitdagingen op het gebied van landbouw, energie, bereikbaarheid (vervoer) en de arbeidsmarkt. Regio Foodvalley wil zorgen dat er voldoende werkgelegenheid en bedrijvigheid is én dat het goed en fijn wonen blijft. De onderzoeker is gevraagd om na te denken hoe de regio welvaart voor alle inwoners en ondernemers op lange termijn kan behouden (een doorkijk naar meer dan 20 jaar). Het onderzoek probeert antwoord te geven op hoe Regio Foodvalley nieuwe keuzes kan maken om samen te werken aan een gezonde, duurzame en economisch rendabele toekomst, met de huidige wet- en regelgeving over stikstof en natuur.

Regio Foodvalley bevindt zich op een unieke positie, vooral in de sectoren agrifood, voeding en gezondheid. Het is van essentieel belang om vooruit te kijken, trends en veranderingen in de mondiale economie en technologie te anticiperen en strategieën te ontwikkelen om hierop in te spelen. Zo houdt de regio een bloeiende economie die klaar is voor de uitdagingen van morgen.

Het rapport "NEXT ECONOMY & impact op bedrijven en ruimte in Regio Foodvalley" is geen visie, maar een uitnodiging om samen na te denken over de toekomst.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Nanneke Joosen, programmamanager Economie via nanneke.joosen@regiofoodvalley.nl.

Over Regio Foodvalley

Regio Foodvalley is een dynamische regio die zich richt op innovatie, duurzaamheid en economische groei, met speciale aandacht voor de sectoren agrifood, voeding en gezondheid. Samen met haar partners werkt Regio Foodvalley aan een toekomstbestendige economie en leefomgeving.