Regio Foodvalley OV syntus bussen

Regio Foodvalley vraagt Provinciale Staten Gelderland om OV-visie

Regio Foodvalley vraagt Provinciale Staten Gelderland om een toekomstvisie voor het openbaar vervoer. “Wij hebben grote zorgen over de ontwikkelingen die zich voordoen in het openbaar vervoer, want het aanbod wordt minder, terwijl wij de komende jaren - samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen - 100.000 nieuwe woningen bouwen. Het is de hoogste tijd om samen met de provincie en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen een toekomstvisie mét bijbehorend budget op te stellen. Het is belangrijk dat daarbij alle actuele ruimtelijke ontwikkelingen, in het bijzonder de verstedelijkingsopgaven in beide regio’s, worden meegenomen.”

Wethouder Engbert Stroobosscher - in het Algemeen Bestuur van Regio Foodvalley bestuurlijk verantwoordelijk voor mobiliteit - zal dit morgen zeggen tijdens de vergadering van Provinciale Staten Gelderland. Het provinciebestuur bespreekt dan onder andere het onderzoek “Gelders OV onder druk” en de nieuwe concessieindeling van het openbaar vervoer.

“Wij onderschrijven de conclusies van het provinciaal onderzoek, maar die liegen er niet om”, zegt wethouder Stroobosscher. “In de afgelopen periode is het aanbod van openbaar vervoer al verminderd. Wij hebben grote zorgen dat dit, onder meer door stijgende prijzen en personeelstekorten, de komende tijd nóg verder verschraalt. Nóg minder OV leidt tot méér autogebruik en/of vervoersarmoede. Daarom vragen wij Provinciale Staten bij het maken van toekomstige keuzes voor het openbaar vervoer de woningbouwopgaven mee te nemen. OV-budgetten moeten op peil blijven en het is zinvol om te onderzoeken om de inkomstenkant van het OV te versterken: wat kunnen we doen om het gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken, zodat de inkomsten stijgen? Regio Foodvalley denkt hier graag over mee”, aldus wethouder Stroobosscher.

Nieuwe woningen bij OV-knooppunten

“Wij bouwen de komende jaren, samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, 100.000 woningen. We doen dat op een unieke manier: niet per definitie in weilanden en in natuur, maar vooral in steden en dorpen en bij OV-knooppunten. De bouw van zoveel nieuwe woningen betekent dat het aantal inwoners en de mobiliteitsbewegingen toenemen. Een toekomstbestendig openbaar vervoernetwerk is essentieel voor de bereikbaarheid van Regio Foodvalley en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.”