groepsfoto van het algemeen bestuur Regio Foodvalley

Regionale portefeuilles Regio Foodvalley zijn verdeeld

Eén keer in de vier jaar worden de regionale portefeuilles (thema’s van de Strategische Agenda) opnieuw verdeeld. Deze cyclus loopt gelijk aan de gemeenteraadsverkiezingen. Nu de nieuwe raden en colleges van B&W gevormd zijn, zijn ook bestuurders vanuit de regiogemeenten voorgedragen voor de functies en rollen in Regio Foodvalley.

De samenstelling van het dagelijks bestuur wijzigt niet en de samenstelling van het algemeen bestuur blijft nagenoeg gelijk. De samenstelling van de regiocommissie is wel veranderd en we verwelkomen een groot aantal nieuwe leden.

In de onderstaande schema’s ziet u invulling van de functies en rollen voor de periode 2022-2026. De bestuurlijke trekkers van de regionale thema's uit de Strategische Agenda zijn door algemeen bestuur benoemd.

Trekkers regionale portefeuilles Strategische Agenda

   
Landbouwtransitie en Nationaal programma landelijk gebied/ Stikstof Wethouder Wijnne, Barneveld en Wethouder Van der Schans, Ede
Eiwittransitie Burgemeester Van der Pas, Rhenen
Voedseltransitie Wethouder Van Deelen, Scherpenzeel
Energietransitie Wethouder Windhouwer, Nijkerk
Human Capital Wethouder Versteeg, Ede
Economie (en clustervorming) Wethouder Hulshof, Wageningen
Circulaire economie Wethouder Verloop, Veenendaal
Quality of Living (Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen) Burgemeester Doornenbal, Renswoude
Fysieke randvoorwaarden (Economie en Mobiliteit) Wethouder Stroobosscher, Veenendaal
Lid bestuurlijk overleg Verstedelijkingsstrategie regio’s Arnhem-Nijmegen-Foodvalley Wethouder Stroobosscher, Veenendaal en Wethouder Meijer, Ede

Leden van de regiocommissie

Gemeente Barneveld Jan Top Raadslid
Gemeente Barneveld Henk Smit Raadslid
Gemeente Ede Louke Koopmans Raadslid
Gemeente Ede Evert Jansen Raadslid
Gemeente Nijkerk Harry Bokkers Raadslid
Gemeente Nijkerk Hans Lok Raadslid
Gemeente Renswoude Harmen Hardeman Raadslid
Gemeente Renswoude Evert Blaauwendraat Raadslid
Gemeente Rhenen Henri Pabst – van ’t Slot Vice voorzitter
Gemeente Rhenen Dineke Jansen Raadslid
Gemeente Scherpenzeel Ineke Schimmel - de Greef Raadslid
Gemeente Scherpenzeel Annet van Riel Raadslid
Gemeente Veenendaal Jeroen van Esseveld Raadslid
Gemeente Veenendaal Dario Castiglione 3e voorzitter
Gemeente Wageningen Laura Kaper Voorzitter
Gemeente Wageningen Rien Bor Raadslid
Gemeente Ede Monique Jongenburger Secretaris

U kunt hier het volledige overzicht(pdf, 208 KB)met de verdeling van alle bestuurlijke rollen downloaden.

Meer informatie over de regionale samenwerking vindt u op de website bij 'over ons'.