Regio Foodvalley Rijnbrug Rhenen

Regio’s, ondernemers- en transportorganisaties vragen om aanvullende verkenning voor Rijnbrug bij Rhenen

Regio Foodvalley, Regio Rivierenland, VNO-NCW Gelderland/ValleiVeluwe, ondernemers- en bedrijvenkringen uit beide regio’s, Transport en Logistiek Nederland, Evofenedex en Bouwend Nederland willen, samen met de provincies en het Rijk, zoeken naar een robuuste lange termijnoplossing voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de beide regio’s en de doorstroming op en rond de Rijnburg bij Rhenen.

Die oproep staat in een brief aan Provinciale Staten van Gelderland. Het provinciebestuur organiseerde op 9 februari 2022 een hoorzitting over de Rijnbrug bij Rhenen. De brief is ondertekend door een brede coalitie van overheden, ondernemers- en transportkoepels en werd tijdens de hoorzitting door een aantal vertegenwoordigers van deze coalitie toegelicht. 

Wat is er aan de hand? 

De Rijnbrug bij Rhenen is een belangrijke en onmisbare regionale verbinding tussen Regio Foodvalley (350.000 inwoners) en Regio Rivierenland (250.000 inwoners). 
De brug zorgt vanwege een beperkte breedte (2 x 1 rijbaan) voor dagelijkse files aan de noord- en aan de zuidzijde. Dat zorgt voor veel verkeers-, milieu- en economische overlast en schade. 
Een robuuste verbinding is een belangrijke voorwaarde voor de woningbouwplannen in Foodvalley-Zuid (+26.000 woningen) en Regio Rivierenland (+12.500 woningen). 
Al eerder werd besloten de Rijnbrug bij Rhenen te verbreden naar 2 x 2 rijbanen. 
De provincie Gelderland liet vorig jaar weten niet bij te willen dragen aan de meerkosten die zijn gemoeid met deze verbreding. 

Wat gebeurt er als er níets wordt gedaan? 

Als er géén extra middelen komen voor een toekomstvaste oplossing voor de Rijnbrug en het verbeteren van de bereikbaarheid van de beide regio's, dan 
- nemen de files op en rond de Rijnbrug bij Rhenen de komende jaren in hevigheid toe; 
- verslechtert de bereikbaarheid van Regio Foodvalley en Regio Rivierenland; 
- ontstaat extra verkeers- en milieuoverlast voor de inwoners van Buren, Neder-Betuwe, Rhenen en Veenendaal; 
- verslechtert het vestigings- en ondernemersklimaat in beide toonaangevende regio’s; 
- ontstaat een verkeersinfarct als de komende jaren én in Regio Foodvalley én in Regio Rivierenland tienduizenden nieuwe woningen worden gebouwd. 

Oproep aan Provinciale Staten 

De overheden, ondernemers- en transportkoepels vragen Provinciale Staten 
- de beschikbaar gestelde € 40 miljoen te reserveren voor een robuuste, toekomstbestendige oplossing voor de file- en bereikbaarheidsproblemen op en rond de Rijnbrug bij Rhenen (verbreden – of een gelijkwaardig alternatief); 
- een groep van deskundigen samen te stellen die bestaat uit vertegenwoordigers van de beide provincies, de regio’s, ondernemers én het Rijk en deze deskundigen;
- te laten onderzoeken of alle financiële en verkeersmogelijkheden voldoende in beeld zijn (extra financiers, extra kostendragers, koppelkansen, etc.); 
- te laten onderzoeken hoe ook het Rijk kan bijdragen aan het verbreden van de brug, omdat a) de onderzijde van de brug van het Rijk is en b) voor de grote woningbouwopgaven (zoals ook in het Regeerakkoord staat vermeld) stevige investeringen in toekomstbestendige bereikbaarheid en mobiliteit noodzakelijk zijn;
- te laten onderzoeken welke korte termijnoplossingen (schoon, slim en duurzaam) mogelijk zijn; 
- te laten onderzoeken welke lange termijnoplossingen (het verbreden van de brug of een gelijkwaardig alternatief) mogelijk zijn (bekostigd door provincies, regio’s en het Rijk) waardoor een reëel perspectief voor de langere termijn ontstaat. 

Er is – vinden de overheden, ondernemers- en transportkoepels – geen tijd te verliezen. Daarom wordt gevraagd de gewenste taskforce vóór de zomer van 2022 met een eerste voorstel te laten komen.