Slim meetsysteem om voedselverspilling terug te dringen

Regio Foodvalley gaat twee intelligente weeg- en camerasystemen (Orbisk) inzetten om inzicht te krijgen in voedselreststromen bij professionele keukens. Deze Orbisk-systemen gaan in de komende twee jaar acht restaurants, catering en instellingen helpen om 20 tot 50% voedselverspilling te verminderen.

Wereldwijd wordt jaarlijks 1,3 miljard ton aan voedsel verspild, in Nederland 2 miljard kilo per jaar. Dit is een derde van de totale hoeveelheid geproduceerd voedsel. Restaurants gooien gemiddeld 60-80 kilo voedsel afval per dag weg, 20.000-30.000 kilo voedselafval per jaar. Hiermee is 98.000 CO2 uitstoot gemoeid, 153 miljoen liter water en € 120.000 aan voedsel en grondstoffen (bron: Orbisk). Het voorkomen van voedselverspilling is wenselijk vanwege de besparingen in de productie en logistiek (kosten, watergebruik, energie, CO2 uitstoot) én zorgt voor minder afval en dus minder (dure) afvalverwerking. Voedselverspilling tegengaan is een van de doelen van het programma Voedsel- en Eiwittransitie van Regio Foodvalley.

Slim weegsysteem

Regio Foodvalley start samen met Orbisk een tweejarig project om voedselverspilling in professionele keukens (horeca, catering, zorginstellingen, opleidingen) te verminderen via monitoring en bewustwording. Orbisk is een slim systeem, bestaande uit een weegschaal en een camera met herkenningssoftware. Het systeem geeft gedetailleerd inzicht in de voedselresten in een keuken of op een bord. Orbisk geeft de gebruiker adviezen om voedselverspilling tegen te gaan en significante besparingen door te voeren. Regio Foodvalley koppelt de gegevens van de monitoring aan een programma om met acht professionele keukens in twee jaar tijd voedselverspilling structureel terug te dringen. De resultaten worden dan gedeeld met een grotere groep horeca, catering en andere professionele keukens. Door kennisdeling, bijeenkomsten en artikelen is de uitstraling ook buiten deze groep groot in de vorm van bewustwording, inspiratie en kennis.

Regio Foodvalley ondersteunt acht professionele keukens die zelf niet zomaar de stap naar een eigen Orbisk systeem kunnen zetten. Dat zijn bijvoorbeeld wat kleinere horeca (minder dan 100 couverts), onderwijsinstellingen of zorginstellingen. Voor grotere horeca is een eigen Orbisk systeem zelfstandig terug te verdienen. Geïnteresseerde partijen zijn van harte welkom om zich aan te melden voor meer informatie via carolien.huisman@regiofoodvalley.nl (programmamanager Voedseltransitie Regio Foodvalley).

Samen tegen voedselverspilling

Regio Foodvalley werkt aan een voedselsysteem waarin voedsel op waarde wordt geschat en waarin verspilling wordt tegengaan. De regio is dan ook actief op het thema voedselverspilling. Hier worden de krachten van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en inwoners gebundeld om te inspireren, activeren en innoveren op het gebied van voedselverspilling.