Stand van zaken Strategische Agenda Regio Foodvalley

Overheid, onderwijs en bedrijfsleven werken in Regio Foodvalley nauw samen om de regio te ontwikkelen tot topregio op het gebied van agrifood. De Economic Board Regio Foodvalley geeft vorm aan deze samenwerking. Wat de drie partijen samen willen bereiken staat beschreven in de Strategische Agenda 2020-2025. Op 25 oktober vond een bijeenkomst plaats voor een tussentijdse evaluatie. In een collegezaal van de Christelijke Hogeschool Ede werd teruggeblikt en vooruitgekeken. Want tijdens de bijeenkomst is ook de nieuwe commissie voorgesteld die zich gaat buigen over de Strategische Agenda ná 2025.

Tussentijdse evaluatie

Overheid, onderwijs en ondernemers zijn bevraagd over de Strategische Agenda tot nu toe. Een panel met Nina van Tellegen, directeur-bestuurder bij Amsterdam Economic Board, Cees-Jan Pen, lector Fontys Hogeschool Economie en Arie Slob, bestuurlijk verbinder bij Regio Zwolle gaven hun blik op deze tussentijdse evaluatie. Ook werd samen met de deelnemers vooruitgekeken naar de nieuwe Strategische Agenda. Regio Foodvalley wil in 2030 de topregio zijn op het gebied van agrifood. Een regio waar mensen aantoonbaar gezonder zijn, graag wonen, ondernemen en innoveren en waar circulair werken gewoon is.

Commissie Strategische Agenda

De nieuwe commissie Strategische Agenda gaat zich buigen over toekomstige uitdagingen voor de regio. Voorzitter van de commissie Hans van der Pas, burgemeester van Rhenen en lid van het Algemeen Bestuur van Regio Foodvalley: “Alleen door de agenda breed op te pakken samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid zorgen we ervoor dat de Regio Foodvalley blijft bloeien. We gaan er samen aan werken om er ‘onze’ agenda van te maken. We kijken naar de onderwerpen die op ons afkomen en de thema’s op het gebied van kennis, innovatie en agrifood die in onze regio spelen. Ook dat willen we met alle betrokkenen doen, zodat we meer impact kunnen realiseren.”