Dinerbord met plantaardige producten

Subsidie voor Gelderse ondernemers om voedselaanbod te vergroenen

Subsidie voor Gelderse ondernemers om voedselaanbod te vergroenen
Ondernemers in de Horeca, Zorg, Catering en Retail in Gelderland kunnen met 50% subsidie deelnemen aan het programma Gelderland van Morgen. Onder deskundige begeleiding gaan zij gedurende 1 of 2 jaar aan de slag met het aanbieden van meer voedsel met plantaardige eiwitten en het tegengaan van voedselverspilling. Meedoen levert doorgaans meer marge op, meer inzicht in de bedrijfsvoering én het milieu is erbij gebaat. Wie zich voor 1 april a.s. aanmeldt, is verzekerd van een plek. Aanmelden kan op www.greendish.com/gelderlandvanmorgen.

Quickscan

Ondernemers die meedoen bepalen hun eigen ambitieniveau. Er wordt gestart met een Quickscan die inzicht geeft in de impact van het voedsel dat nu aangeboden wordt en in welk voedsel er wanneer wordt verspild. Vervolgens kiest de ondernemer zelf waar hij/zij mee aan de slag wil.  De ondernemer wordt hierbij geholpen met kennis, praktische handvatten en tools om impact te maken én te meten. Deelname aan het programma geeft inzicht in de bedrijfsvoering en levert doorgaans meer marge op. Ook neemt de gast/klanttevredenheid toe, zoals uit de impactmetingen zal blijken. 

Gelderland van Morgen

Het programma Gelderland van Morgen heeft de ambitie om meer dan 10 miljoen ‘borden te vergroenen’ binnen- en buitenshuis en 15 tot 25% minder voedsel verspillen. Dit moet een CO2-reductie opleveren van 30-40%. Met de supermarkten worden aparte afspraken op maat gemaakt. Naast een duurzamer aanbod gaat het ook om de positionering van producten, gericht op het helpen en verleiden van consumenten en ze daarmee een duwtje in de rug te geven bij het maken van duurzame keuzes.  

Regio Foodvalley

Voor ondernemers in Regio Foodvalley zijn er meerdere mogelijkheden om bij te dragen aan gezonde en duurzame voeding. Naast het nieuwe programma Gelderland van Morgen werkt de regio via de Regio Deal Foodvalley en het programma Circulaire Voedselketens aan een gezondere voedselomgeving. Regio Foodvalley wil zo een omgeving realiseren waarin gezond en duurzaam voedsel bijdraagt aan een gezond leven voor haar inwoners. 
Meer informatie over de programma’s: Regio Deal, Circulaire Voedselketens, Voeding voor een gezond leven en Gelderland van Morgen.