wethouder Engbert Stroobosscher (gemeente Veenendaal) op de fiets

Twaalf nieuwe fietsprojecten in Regio Foodvalley

Om de Regio Foodvalley bereikbaar en gezond te houden, hebben de provincie Utrecht en gemeenten Rhenen, Renswoude en Veenendaal een intentieovereenkomst ondertekend voor de uitvoering van twaalf nieuwe fietsprojecten tot 2030.

De ondertekening is het startsein voor de drie gemeenten en provincie Utrecht om met elkaar samen te werken aan het verbeteren van de fietsverbindingen in Regio Foodvalley. Zo worden fietspaden verbreed, fietsstraten aangelegd, oversteekplaatsen op kruispunten verbeterd en vrijliggende fietspaden aangelegd. Ook zal een onderzoek starten naar het verbeteren van fietsroutes door het Binnenveld, het gebied tussen de plaatsen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Dit gebied bestaat uit een agrarisch cultuurlandschap met bijzondere cultuurhistorische elementen. De fietser krijgt daar een betere positie, door auto- en fietsverkeer van elkaar te scheiden en door bewegwijzering en verlichting aan te brengen.

Fiets wordt hét vervoersmiddel

De provincie Utrecht is een gewilde plek om te wonen, werken, ontmoeten en ontspannen. Het aantal inwoners en bezoekers van onze regio groeit de komende decennia sterk. Daarom blijft wethouder Engbert Stroobosscher van Veenendaal vól gaan voor fietsstimulering: “Binnen onze Foodvalley-regio zullen tot 2040 circa 40.000 nieuwe woningen moeten worden gebouwd, waarvan het merendeel rondom Ede, Wageningen, Veenendaal en Rhenen. Deze woningbouwopgave heeft consequenties voor de bereikbaarheid. Om regio Foodvalley gezond en leefbaar te houden, is het daarom uitermate belangrijk om in te zetten op gezond, duurzaam en ruimte-efficiënt vervoer, waaronder de fiets met stip op één.”

Om de fiets als volwaardig vervoersmiddel en als dé oplossing voor maatschappelijke vraagstukken in te kunnen zetten, zijn gezamenlijke investeringen nodig in het regionaal fietsnetwerk. Gedeputeerde Arne Schaddelee vertelt: “De provincie Utrecht kan niet alleen werken aan het verbeteren van het regionaal fietsnetwerk, daar hebben we de gemeenten bij nodig. Heel blij dat we ook met de ondertekening van de intentieovereenkomst Regio Foodvalley samen weer een stap zetten naar twaalf nieuwe fietsprojecten. Een ander voorbeeld is de nieuwe doorfietsroute Utrecht Science Park – Veenendaal, waar in februari de handtekeningen onder zijn gezet." De doorfietsroute USP – Veenendaal zal naar verwachting in 2024 klaar zijn.  

Stap op de fiets

Provincie Utrecht verbetert het regionaal fietsnetwerk, realiseert doorfietsroutes en kiest voor innovaties die bijdragen aan gezond leven in onze regio en ver daarbuiten. Met fietscampagnes en in samenwerking met werkgevers stimuleren we iedereen om vaker de fiets te pakken. Ook om van het prachtige, diverse landschap te genieten, via recreatieve fietsroutes naar de mooiste plekken in de regio. Fiets je mee?  

  •  Download de IkFiets-app. Met de Ik fiets app op je smartphone, word je beloond voor je fietskilometers!  
  •  Download de Love to Ride-app. Love to Ride is hét fietsprogramma voor werkend Nederland. Het programma stimuleert om vaker de fiets te pakken en zo bij te dragen aan gezondere werknemers én een gezonder leefmilieu.