Regio Foodvalley Rijnbrug Rhenen

Tweede Kamer roept kabinet op om samen met regio te werken aan oplossen verkeersknelpunt Rijnbrug bij Rhenen

De Tweede Kamer wil dat het kabinet samen met de provincies Gelderland en Utrecht, Regio Foodvalley en Regio Rivierenland werkt aan het oplossen van de knelpunten bij de Rijnbrug Rhenen voor de nieuw te bouwen woningen. Dat staat in een motie van de Tweede Kamerleden Chris Stoffer (SGP) en Harry van der Molen (CDA) die door een ruime meerderheid van de Kamer is gesteund. De Rijnbrug zorgt nú al dagelijks voor files en oponthoud; die nemen fors toe vanwege de grote woningbouwopgaven in beide regio’s.

Aanbod van € 80 miljoen

“De Rijnbrug is van het Rijk, maar wij zijn als provincies en regio’s bereid óók fors bij te dragen aan het oplossen van het knelpunt. Gelders gedeputeerde voor mobiliteit, Helga Witjes: “Wij hebben  een aanbod klaarliggen van € 80 miljoen; dat is meer dan de helft van de begrote kosten. Wij doen een dringend beroep op het Rijk om niet alleen als eigenaar van deze Rijnbrug bij te dragen, maar om zo ook de regionale bereikbaarheid van de nieuwe bewoners in Regio Foodvalley en Regio Rivierenland te garanderen.”

“Wij zijn erg blij dat de Tweede Kamer oog heeft voor dit verkeersknelpunt en snel duidelijkheid wil hoe we dit met elkaar, Rijk, provincies, regio’s én gemeenten, kunnen oplossen. Het gaat om een toekomstbestendige bereikbaarheid van Midden-Nederland en het mogelijk maken van de zo noodzakelijke woningbouw”, zeggen de portefeuillehouders mobiliteit Engbert Stroobosscher (wethouder Veenendaal) en Stefan van Someren (wethouder Neder-Betuwe) namens de beide regio’s.

Groei van inwoners en voertuigbewegingen

De Rijnbrug bij Rhenen is eigendom van het Rijk. De Rijnbrug verbindt twee groeiregio’s: Regio Foodvalley (met nu 365.000 inwoners) en Regio Rivierenland (met nu 250.000 inwoners). De komende jaren worden in beide regio’s meer dan 50.000 nieuwe woningen gebouwd. Het aantal inwoners neemt toe met 30% tot 775.000 inwoners; de jaarlijkse voertuigbewegingen van 37.500 nu naar 52.000 in 2040.

De huidige oude brug – met slechts twee rijstroken – belemmert deze woningbouwopgave. Onderzoek wijst uit, dat als er níets gebeurt, het verkeer tot óp de A15 stil komt te staan. Er is in de wijde omgeving geen andere vaste oeververbinding; de dichtstbijzijnde bruggen zijn die van de A50 bij Arnhem en de A27 bij Vianen.