Tweede Kamer wil maatregelen om openbaar vervoer niet verder te verschralen

De Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen om samen met provincies, gemeenten en vervoersdiensten te werken aan maatregelen om de bereikbaarheid van regio’s te verbeteren en het huidige niveau van het openbaar vervoer niet verder te verschralen. Vrijwel alle politieke partijen in de Kamer stemden voor een motie van de Kamerleden Evert-Jan Slootweg (CDA) en Attje Kuiken (PvdA).

Vorige week donderdag was Regio Foodvalley, samen met de provincie Gelderland en vijf andere Gelderse regio’s, in de Tweede Kamer en vroeg bij Kamerleden en staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) opnieuw aandacht voor het belang van goed openbaar vervoer; eerder gebeurde dat ook in november jl.

Leefbaarheid

“Het openbaar vervoer in Gelderland staat onder grote druk. Als er niets gebeurt, wacht een tekort van € 27 miljoen in 2027 dat vooral wordt veroorzaakt door gestegen brandstofprijzen en personeelskosten waarvoor de provincie amper wordt gecompenseerd door het Rijk. Dat betekent dat nóg meer buslijnen in steden, dorpen en landelijk gebied worden geschrapt met grote gevolgen voor (kwetsbare) inwoners, scholieren, studenten, forensen en recreanten. Het zet de leefbaarheid van steden, dorpen en landelijk gebied steeds verder onder druk, terwijl het aantal inwoners en ondernemers blijft toenemen; de komende jaren bouwen we in Gelderland 104.000 nieuwe woningen. Als de bereikbaarheid van de regio’s afneemt, heeft dat directe gevolgen voor de economische ontwikkeling en dus voor de brede welvaart van de grootste provincie van ons land, Gelderland”, aldus gedeputeerde Jan van der Meer.

Oproep

Regio Foodvalley, provincie Gelderland en vijf andere Gelderse regio’s riepen het Rijk vorige week donderdag op te investeren in openbaar vervoer als essentiële voorwaarde voor een duurzame bereikbaarheid van de regio’s.

De Kamerleden Evert-Jan Slootweg (CDA) en Attje Kuiken (PvdA) dienden daarvoor – bij de behandeling van de Voorjaarsnota – een motie (pdf, 20 KB) in en riepen daarmee de regering op “in afstemming met provincies, gemeenten en vervoersdiensten te werken aan concrete maatregelen voor 2024 en 2025 om de bereikbaarheid van de regio te behouden en te verbeteren en alles op alles te zetten om het huidige ov-niveau niet verder te laten verschralen, en hierbij voor plannen met een financieel beslag opties voor dekking te onderzoeken.” De motie werd gisteren met een zeer ruime meerderheid aangenomen.

Blij

Wethouder Engbert Stroobosscher – in het regiobestuur verantwoordelijk voor de portefeuille mobiliteit – is erg blij met deze breed aangenomen motie: “De bereikbaarheid van Regio Foodvalley – ook met het openbaar vervoer – staat onder druk. Willen wij samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 100.000 nieuwe woningen kunnen bouwen, dan moet ook het Rijk over de brug komen en bijdragen aan structurele oplossingen voor een duurzame bereikbaarheid van de regio. Ook met het openbaar vervoer. Ik ben blij dat vrijwel de hele Kamer de oproep van het CDA en de PvdA heeft gesteund en zie uit naar de gesprekken die de staatssecretaris met provincies en gemeenten gaat voeren. Wij doen daar als Regio Foodvalley, samen met de provincies Gelderland en Utrecht en andere regio’s, graag aan mee. Het is immers een gezamenlijke opgave.”