Regio Foodvalley boeren ecofiels thomassen

Uitnodiging aan beoogd minister Adema van LNV

Geachte heer Adema,
Van harte gefeliciteerd met uw voordracht als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Wij wensen u veel succes en wijsheid.
Wij nodigen u graag uit om snel een bezoek te brengen aan Regio Foodvalley, dé gidsregio als het gaat om innovatieve oplossingen voor de toekomst van het landelijk gebied.

Regio Foodvalley

Wij werken met andere overheden én belangenorganisaties aan een nieuw perspectief voor het landelijk gebied. Dat is nodig omdat het landelijk gebied voor grote uitdagingen staat, onder andere vanwege de stikstof- en klimaatcrisis, maar ook vanwege de behoefte aan woningen. In dit plan, het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied, komt te staan wat we (moeten en willen) doen voor een duurzame toekomst van het landelijk gebied.

Als het híer lukt, lukt het (bijna) overal!

Wij hebben zélf het initiatief genomen om na te denken over een nieuwe balans tussen natuur en voedselproductie. Regio Foodvalley is - als geen andere regio in ons land - cruciaal om de landelijke doelen op het gebied van natuur en stikstof te halen. Wij bieden hier praktijk, kennis en ondernemerschap en hebben een traditie van samenwerking. Alle ingrediënten om een vitaal en een toekomstbestending platteland te ontwikkelen, zijn aanwezig.

Juist in Regio Foodvalley, met veel agrarische bedrijven en in de directe nabijheid van stikstofgevoelige natuurgebieden zoals de Veluwe, is er het diepe besef met elkaar (agrariërs, gemeenten, regio’s, provincies én het Rijk) tot goede maatregelen te komen.
Wij zetten ons er voor in dat met het herstel van het natuurlijk ecosysteem ook een gezond economisch systeem behouden blijft.
Wij praten niet alleen over en mét boerenbedrijven - voor wie de huidige ontwikkelingen ingrijpend zijn - maar hebben ook nadrukkelijk oog voor alle werkgelegenheid die onze innovatieve foodsector direct en indirect biedt.

Wij zien uit naar uw (spoedige) komst naar Regio Foodvalley.

René Verhulst, voorzitter Regio Foodvalley

Arjen Droog, directeur Regio Foodvalley